Djelatnosti i područja javnih potreba u kulturi

1. Djelatnosti kulture i umjetnosti:

a) Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
b) Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti
c) Glazbena umjetnost
d) Dramska umjetnost, ples i pokret
e) Audiovizualna djelatnost
f) Književna djelatnost
g) Inovativne umjetničke i kulturne prakse.

2. Transverzalna područja:

a) Programi kulture u zajednici
b) Programi za mlade
c) Programi kulturne suradnje.