Predlagatelji programa obvezni su prijave podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica.

Ispunjene e-prijavnice sa svom propisanom dokumentacijom navedenom u e-prijavnicama potrebno je pravovaljano zaključati do dana utvrđenog u Pozivu. Prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.

Ako ste novi korisnik, za podnošenje prijava morate prethodno izvršiti registraciju.