Predlagatelji programa obvezni su prijave podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica.