Sadržaj e-prijavnica utvrđuje Odjel gradske uprave za kulturu. Predlagatelji programa u sklopu Poziva na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica. Ispunjene e-prijavnice sa svom propisanom dokumentacijom navedenom u e-prijavnicama potrebno je pravovaljano zaključati do dana utvrđenog u Pozivu. Prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.