Programima kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturi kao djelatnosti i područja, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Rijeku za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Rijeke, a odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge te druge fizičke i pravne osobe.

Programom kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke 14/23) iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti će se 704.118,00 eura. Tim će se sredstvima podupirati programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, programi u glazbenoj djelatnosti, programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, programi u audiovizualnoj djelatnosti, programi u književnoj djelatnosti, programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.) i programi za mlade.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu donio je gradonačelnik Grada Rijeke, 28. prosinca 2022. godine.

Temeljem poziva za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2024. godini, Kulturna vijeća vrednovala su pojedine programe u skladu s propisanim kriterijima sustava vrednovanja te predložila sufinanciranje pojedinog programa u skladu s iznosima propisanim normativima sufinanciranja te zadanom financijskom okviru. Zapisnici Kulturnih vijeća koji nisu konačan dokument, nalaze se na podstranici Kulturna vijeća Grada Rijeke.

Zapisnici Kulturnih vijeća nisu konačan dokument javnih potreba. Zadaća Kulturnih vijeća je ocijeniti ponuđene programe te stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja dostaviti Odjelu. Na temelju prijedloga vijeća, odnosno povjerenstva, Gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa.