Programi za mlade

Cilj potpore programima za mlade je stvaranje svijesti o važnosti djelovanja u lokalnoj zajednici kod mlade populacije građana kroz poticanje njhovog aktivnog sudjelovanja u stvaranju i provođenju kulturnih i umjetničkih aktivnosti.

U skladu s „Nacrtom Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2030.“, jedan od prioriteta i srednjoročnih ciljeva je omogućavanje dostupnijeg i jednostavnijeg pristupa sredstvima javnog financiranja programa u kulturi za mlade od 15 do 30 godina, što će se mladima omogućiti putem ovog područja sufinanciranja.

Poziv je u segmentu ovog područja otvoren isključivo predlagateljima – fizičkim osobama između 15 i 30 godina starosti i pravnim osobama u kojima odgovorna osoba nije starija od 30 godina. Potiču se sve vrste programa kulture i umjetnosti.