Inovativne umjetničke i kulturne prakse

1. Cilj potpore programima inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi je razvoj umjetničkih i inovativnih kulturnih praksi koje kroz edukaciju, istraživački rad i afirmaciju novih modela umjetničke produkcije doprinose sinergiji društvenih i znanstvenih disciplina, novih tehnologija i medija s kulturnim odnosno umjetničkim područjima djelovanja u suvremenom kontekstu.

2. Programska područja:

 • Programi umjetničke produkcije koji se održavaju u Rijeci ili su autorski vezani uz Rijeku
 • Izdavački programi
 • Medijacijski i edukacijski programi
 • Manifestacije, festivali i akcije

3. Poziv je otvoren za sljedeće vrste programa:

 • Programi umjetničke produkcije koji se održavaju u Rijeci ili su autorski vezani uz Rijeku:
  – Programi umjetničke produkcije koji inovativnim načinom na vizualnoj razini razvijaju eksperimentalni izraz te u umjetničke procese uključuju različite
  društvene i znanstvene discipline te nove tehnologije i medije.
 • Izdavački programi:
  – knjige
  – časopisi
 • Medijacijski programi i edukacijski programi:
  – Istraživački programi usmjereni ka kontekstualizaciji, razumijevanju, prezentaciji i medijaciji recentnog stvaralaštva u području inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi.
  – predavanja, konferencije, simpoziji i sl.,
  – okrugli stolovi, javne tribine i sl.,
  – radionice, seminari i sl.
 • Manifestacije, festivali i akcije:
  – Manifestacije su programi interdisciplinarnog karaktera koji tematiziraju inovativne i nove umjetničke forme kroz interakciju društvenih i znanstvenih disciplina, novih tehnologija i medija s kulturnim odnosno umjetničkim područjima djelovanja u suvremenom kontekstu;
  – Festivali su programi koji se bave isključivo umjetničkim područjem inovativnih i kulturnih praksi, a usmjereni su na programe eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanja i eksperimentiranje u domeni vizualne i glazbe umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
  – Akcije su programi koji se bave društveno angažiranom kulturom i kritičkom umjetničkom praksom, te programi koji će se produkcijski realizirati uz korištenje novih tehnologija.