2023.

Vlasta Sušanj Kapićeva za zbirku pjesama „Krunica od versi“ (kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika)
Doris Pandžić za roman „Vi niste ovdje“ (u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela)

2021.

Evelina Rudan za zbirku pjesama, “Smiljko i ja si mahnemo (balada na mahove)”, u kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika
Dora Šustić,  za roman “Praznina” (u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela)

2019.

Marija Trinajstić za zbirku pjesama “Cimbuja” (u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
Branimir Dropuljić za zbirku pjesama “Kosine” (u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela)

2017.

Krešimir Stanišić za zbirku pjesama “Porat uspomenov” (u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
Darko Šeparović za roman “Krvotok” (u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela)

2015.

Katica Ivanišević za “Antologiju pjesništva otoka Krka” (u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
Sebastian Antonio Kukavica za zbirku pjesama u prozi “nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe” (u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela)

2013.

Nikola Kraljić za zbirku pjesama “Barka na vezu” (u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini )
Željko Špoljar za roman “Štakorbar” (u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela)

2011.

Milan Rakovac, Besida priletuća (najbolje u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
Željko Funda, Gdje je danas Jadranka Kosor?, zbirka pjesama (najbolje neobjavljeno književno djelo)

2009.

Nada Galant, Neka buo, zbirka pjesama (najbolje u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
Robert Bebek, Vulkano, zbirka pjesama (najbolje neobjavljeno književno djelo)

2007.

Nikola Kraljić, Usamljeni veslač: nove pjesme, zbirka pjesama na čakavštini (najbolje u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
Evelina Rudan, Breki i čuki, zbirka pjesama na čakavštini (najbolje neobjavljeno književno djelo)

2005.

Od 2005. dodjeljuju se nagrade u dvije kategorije: za najbolje objavljeno književno djelo pisano na čakavštini i za najbolje neobjavljeno književno djelo.
David Kabalin Vinodolski, Barčica j’armana, slebron okovana, zbirka pjesama na čakavštini (najbolje u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
Lada Puljizević, Cipele za padanje, roman (najbolje neobjavljeno književno djelo)

2003.

I. Zoran Kršul, Rov, zbirka pjesama
II. Katja Šepić, Rasparani oblak, zbirka pjesama na čakavštini
III. Ante Zemljar, Kvarnerski polip tih, pripovijetke

2001.

I. Daniel Načinović, Jingle Joyce, zbirka pjesama na čakavštini
II. Tomislav Milohanić, Horugva nam ćuhta, pripovijetke
III. Drago Orlić, Mediteranski & i @, zbirka pjesama na čakavštini

1999.

I. Amir Muzur, Zaranjanja, prozni zapisi
II. Giacomo Scotti, Cercando fiumi segreti (Tražeći tajne rijeke), zbirka pjesama na talijanskom jeziku
III. Sanjin Sorel, Flumen Viti, zbirka pjesama
III. Dražen Cuculić, Dnevnik kruciftksa, zbirka pjesama

1997.

I. Vera Šoić-Katalinić, Na barke od srebra, zbirka pjesama na čakavštini
II. Lucifero Martini, Un mare dighiaccio (Ledeno more), zbirka pjesama na talijanskom jeziku
III. Srećko Cuculić, VIII. a na bespućima povijesti, roman
III. Vilim Lončarić, Bando, sagni glavu, memoari
III. Silvano Simčić, Bend, roman

1995.

I. Diana Rosandić, Lanterna, roman
II. Tin Kolumbić, Vonj murtele, duša matere, zbirka pjesama na čakavštini
III. Dražen Cuculić, Salto mortale, zbirka pjesama

1991.

I. Nikola Kraljić, Duša morda z burun leti do mora, zbirka pjesama na čakavštini
I. Damir Sirnik, Malikove mantinjade, zbirka pjesama na čakavštini
II. Dražen Cuculić, Društvo mrtvih pjesnika, zbirka pjesama
II. Tin Kolumbić, Dobro more, zbirka pjesama
III. Mario Schiavato, Istriane (Istarske), zbirka pjesama na talijanskom jeziku
III. Zlatko Pochobradsky, Raki, zbirka pjesama na goranskoj kajkavštini

1993.

I. Rosario Jurišić, Sjen smrti, zbirka pjesama
II. Giacomo Scotti, Soffrendo per la Croazia (Bol za Hrvatskom), zbirka pjesama na talijanskom jeziku
III. Tin Kolumbić, Umijeće ljubavi i smrti, zbirka pjesama

1989.

I. Damir Sirnik, Kvarnerski ornamentarij, zbirka pjesama na čakavštini
II. Nikola Kraljić, Salon Kijec, zbirka pjesama
II. Loredana Bogliun, Sull’orlo del silenzio (Na rubu tišine), zbirka pjesama na talijanskom jeziku
III. Branko Turčić, Godina poslije, roman

1987.

I. nagrada nije dodijeljena
II. Nikola Kraljić, Poruka, zbirka pjesama
III. Srećko Cuculić, Ljeto s tetom Doris, roman
III. Lucifero Martini, La casa nuova (Novi dom), roman na talijanskom jeziku

1985.

I. Srećko Cuculić, Fijumanka, roman
II. Lucifero Martini, Coloquio con la citta (Razgovor s gradom), zbirka pjesama na talijanskom jeziku
II. Nikica Petković, Melodije Istre i Kvarnera, zbirka pjesama
III. Ljerka Car-Matutinović, Kanat slaji od meda, zbirka pjesama na čakavštini
III. Juraj Tomaić, Med l(j)udima lud, zbirka pjesama

1983.

I. Milorad Stojević, Rime amorose, zbirka pjesama na čakavštini
II. Srećko Cuculić, Galebovi lete prema sjeveru, roman
III. Tatjana Arambašin, Priče koje putuju vlakom, novele
III. Dragica Torić-Drenovac, Obrok muzike, zbirka pjesama

1981.

I. Damir Sirnik, Malikov čakavski brev’jar, zbirka pjesama na čakavštini
II. Ante Zemljar, Bez naslova, roman
II. Boris Kazija, Ljeto u vreći, roman
III. Ljerka Car-Matutinović, Ljubav, zbirka pjesama

1979.

I. Branko Turčić, Živi, mrtvi i pomorci, roman
II. Nikola Kraljić, Barka puna vode, zbirka pjesama
III. Vukoman Radosavljević, Car Agam u cirkusu, roman za djecu
III. Zlatko Pochobradsky, Tiha rejč guadi, zbirka pjesama na goranskoj kajkavštini

1977.

I. Ante Zemljar, Ulica propuha, roman
II. Jure Suzanić, Listovi s mora, putopisna proza
III. Damir Sirnik, Zapisi s prstenja, zbirka pjesama
III. Nikola Kraljić, Poludio od riba, zbirka pjesama

1975.

I. nagrada nije dodijeljena
II. Ivo Balentović, Slučaj Petra Samca, roman
III. Vlasta Hrvatin-Smetko, Iza odškrinutih vrata, zbirka pjesama
III. Ljiljana Domić, U stisci danjoj, zbirka pjesama

1974.

I. Ante Zemljar, Mozaik, roman
II. Mario Schiavato, Campana a morto (Posmrtno zvono), novela
III. Jovica Đurđić, Ljubičasto gorje, zbirka pjesama

1973.

I. Tatjana Arambašin, Gnjavatori, pripovijetke
II. Ante Zemljar, Djevica i druge pripovijetke, zbirka pripovijetki
III. Srećko Cuculić, Povratak, roman
III. Jovica Đurđić, Larisa, zbirka pjesama

1972.

I. Tatjana Arambašin, ljepotica s otoka, roman
II. Mario Schiavato, Le ultime lacrime della miafanciulezza (Posljednje suze moga djetinjstva) pripovijetka na talijanskom jeziku
II. Ante Zemljar, Leptiri (22 novele), pripovijetke
III. Ivo Balentović, Ovako ili onako

1971.

I. nagrada nije dodijeljena
II. Dragica Torić, Ponoćno more, zbirka pjesama.
III. Lucifero Martini, Dodici poesie, zbirka pjesama na talijanskom jeziku

1970.

I. nagrada nije dodijeljena
II. Srećko Cuculić, Ja sam sretan, sretan, sretan dječak, roman za djecu
III. Kova je naša, drama; autor nepoznat

1969.

I. nagrada nije dodijeljena
II. nagrada nije dodijeljena
III. Radojica Barbalić, Anegdote o pomorcima, proza

1968.

Nagrade nisu dodijeljene.

1967.

Nagrade nisu dodijeljene.

1966.

I. Vladimir Šegota, Markan, roman
II. Tatjana Arambašin, Bajka o morskom konjicu, roman
III. Svetozar Radonjić Ras, Tmasti odlomci ljeta, roman

1965.

I. nagrada nije dodijeljena
II. Andrija Rončević, Ljetni raspust, roman
III. Mladen Vrančić, Kupiti pa pokloniti, pripovijetka

1964.

I. Tatjana Arambašin, Zvjezdani brojevi sitnica, roman
II. Vinko Antić, Antun Barac u ogledalu zavičaja, studija
III. Dubravko Jelić, Muzika, zbirka pjesama

1963.

Nagrada nije dodijeljena.

1962.

I. Tatjana Arambašin-Slišković, Lutaoci, roman (nagrada nije dodijeljena)
II. Marija Vukušić-Končar, Moje pjesme, zbirka pjesama
II. Vladimir Šegota, Prah i ne prah, zbirka pjesama
III. Mario Schiavato, Mi koji volimo, zbirka novela na talijanskom jeziku

Podaci preuzeti iz knjige “Književna nagrada Drago Gervais”, Vlasta Hrvatin-Smetko i Milorad Stojević, ICR, Rijeka, 2008.