Likovna nagrada Ivo Kalina dodjeljuje se svake dvije godine radi odavanja priznanja za iznimna postignuća na području suvremene likovne umjetnosti. Nagrada se dodjeljuje za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu tijekom godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke.

Ivo Kalina rođen je 21. veljače 1925. godine u Zagrebu, gdje je 1950. godine diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti. Bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića, a od 1957. godine član grupe Mart. Od 1963. godine živio je i radio u Opatiji, a umro je u Rijeci 24. srpnja 1995. godine. Svojim životnim opredjeljenjem i stvaralačkim opusom Ivo Kalina zauzeo je iznimno mjesto u likovnoj umjetnosti druge polovice 20. stoljeća u Hrvatskoj. Njegovi su radovi uvršteni u brojne funduse muzeja i zbirki. Moderna galerija Rijeka organizirala je njegovu retrospektivnu izložbu 1994., a među važnim posthumnim izložbama nalazi se retrospektivna izložba pod naslovom Mijene geste u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Među brojnim drugim nagradama, dobitnik je i Nagrade grada Rijeke za slikarstvo 1974. i 1995. godine. Dužnu pažnju i štovanje prema umjetničkom doprinosu Ive Kaline, Grad Rijeka želi održati i utemeljenjem Nagrade koja nosi njegovo ime.

Nagrada se dodjeljuje za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju izložbe. Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja te novčane nagrade u brutto iznosu od 2.654,46 eura.

Nagrada se može dodijeliti domaćoj ili stranoj fizičkoj odnosno pravnoj osobi, za najbolju samostalnu izložbu ili za autorsku koncepciju izložbe.

Ako Nagradu ostvari više osoba (grupa), svakom pojedinom članu grupe dodjeljuje se pisano priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

Prijedlog mora biti pisano obrazložen i dokumentiran i mora sadržavati:

  • ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagatelja,
  • ime i prezime, odnosno naziv i sjedište kandidata,
  • životopis kandidata (u slučaju da je kandidat pravna osoba dostavlja se sažetak dosadašnjeg djelovanja),
  • dokumentaciju o održanoj izložbi (kritički osvrti, stručne ocjene, recenzije iz javnih glasila kojima se potvrđuju navodi iz prijedloga),
  • pisano obrazloženje.

Za stručno vrednovanje pristiglih prijedloga zaduženo je Stručno povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Rijeke. Ocjenu pristiglih prijedloga zajedno s prijedlogom za dodjelu Nagrade, Stručno povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku, koji donosi u konačnici odluku o dodjeli Nagrade.

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo Odluku o likovnoj nagradi Ivo Kalina (Službene novine Primorsko-goranske županije 49/11 i 46/12) kojom su propisani uvjeti, postupak dodjele te visina nagrade Ivo Kalina.

Nagrade po godinama: