Za sufinanciranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2006. godini izdvojit će se 2.731.500 kuna. Programe za sufinanciranje predložile su stručno-savjetodavne komisije, u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture.

Najviše sredstava, i to 1.427.620 kuna namijenjeno je za redovne aktivnosti u tehničkoj kulturi uz 611.120 kuna za redovne aktivnosti strukovnih udruga.

Ostala su sredstva namijenjena (su)financiranju vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata, zatim širenju znanstveno tehničkih dostignuća građana, kao i podupiranju darovitih osoba te osoba s posebnim potrebama.