Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2016. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 2.328.000,00 kuna. Programe za sufinanciranje predložile su stručno-savjetodavne komisije sastavljene u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 • redovne djelatnosti strukovnih udruga,
 • izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • redovno osposobljavanje građana,
 • širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana,
 • djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i osoba s teškoćama u razvoju,
 • nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
 • Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke “Zajednica tehničke kulture Rijeka”,
 • udruženja stručnih osoba,
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
 • organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi,
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana,
 • izdavačko nakladnički programi.

Program javnh potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/15.