Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu iz proračuna Grada Rijeke osigurat će se 2.119.000 kuna,

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u suradnji sa Zajednicom tehničkih udruga grada Rijeke – “Zajednica tehničke kulture Rijeka”, osnovao je šest stručno-savjetodavnih Komisija, čije je članove imenovao riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.
Komisije su obradile pristigle ponude Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu te Izvršnom odboru Zajednice tehničke kulture Rijeka dostavile Izvješće, koje je Izvršni odbor i usvojio 26. studenog 2013. godine. Svrha Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi je programskim ciljevima sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture kroz razne aktivnosti. U njih se ubrajaju i redovne djelatnosti strukovnih udruga, što podrazumijeva sufinanciranje 50 udruga tehničke kulture, raspoređenih unutar 12 grana tehničke kulture, s više od 3.000 aktivnih članova.