Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2003. godinu
za sufinanciranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi predviđeno je 1.930.000 kuna.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u suradnji sa Zajednicom tehničkih udruga grada Rijeke – “Zajednica tehničke kulture Rijeka”,osnovao je četiri stručno-savjetodavne Komisije koje je imenovalo Poglavarstvo Grada Rijeke,  koje su obradile pristigle ponude Programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi i dale prijedloge za sufinanciranje Programa iz sredstava Proračuna za 2003. godinu.