Gradsko vijeće donijelo je Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu, za koji se u gradskom proračunu osiguravaju sredstva u iznosu od 270.700,00 eura.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu  utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama, a naglasak programa je na projektima za mlade.

Sredstva za provođenje Programa osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu, a u odnosu na godinu ranije, osigurano je 40 tisuća eura više.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa bit će izrađen nakon provođenja Javni poziv za prijavu na javne potrebe u tehničkoj kulturi Grada Rijeke, čija se objava planira u siječnju.

Putem javnog poziva pravne i fizičke osobe koje mogu obavljati djelatnost tehničke kulture imaju mogu prijaviti programe u tri prioritetna područja sufinanciranja, a to su Obrazovanje građana u području tehničke kulture, Promocija tehničke kulture i Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi.

Obrazovanje u području tehničke kulture obuhvaća sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga tehničke kulture, od izvannastavnog i izvanškolskog obrazovanje i osposobljavanja djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo preko informatičkog opismenjavanja građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija te bržeg usvajanja i razmjenu informacija sve do izdavačke djelatnosti u tehničkoj kulturi. Kad se govori o obrazovanju u području tehničke kulture, misli se na astronomiju, ekologiju, foto-kino-video tehniku, informatiku, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometnu kulturu, radio tehniku, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka te Zajednice tehničke kulture Rijeka, kao i djelatnost inovatora, politehničara te pedagoga tehničke kulture.

Promocija tehničke kulture obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi odnosi se na sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Osim sufinanciranja programa i projekata koje će na javnom pozivu ponuditi udruge i pojedinci, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2024. godini obuhvaća i funkcioniranje sustava tehničke kulture kroz praćenje aktivnosti Zajednice tehničke kulture, zatim utvrđivanje zdravstvene sposobnosti aktivnih članova udruga tehničke kulture koji se natječu u podvodnim aktivnostima, prometu, tehničko sportskim aktivnostima na moru i vodi te u zrakoplovstvu, kao i osiguravanje nagrada i priznanja za tehnička postignuća djece i mladeži uz pomoć mentora u osnovnim i srednjim školama, koji su postigli zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Program javnih potreba usvojen je na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, a objavljen u Službenim novinama 18/23.