Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2017. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se 2.171,000 kuna.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 • obrazovanje u području tehničke kulture,
 • promocija tehničke kulture,
 • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
 • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
 • nagrade i priznanja za tehnička postignuća.

Svrha Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke je programskim ciljevima sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture kroz sljedeće aktivnosti:

 1. Obrazovanje u području tehničke kulture
  Obuhvaća sufinanciranje rada udruga koje se bave tehničkom kulturom kroz obrazovanje djece i mladih u izvannastavnim aktivnostima kao dopunski izvor znanja redovnom programu; obrazovanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, prepoznavanje, praćenje i poticanje pojedinaca izraženijih sklonosti za znanstveno i tehničko stvaralaštvo; obrazovanje socijalno isključenih skupina, obrazovanje ostalih skupina građana i građanki za područja znanstvene, tehničke kulture i tehničkog stvaralaštva, uz primjenu u gospodarskom i svakodnevnom životu, organizaciju i sudjelovanje aktivnih članova udruga u njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kroz tečajeve, seminare i ostale vidove stjecanja znanja; održavanje i nabavu opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi te izdavačku djelatnost u tehničkoj kulturi, tiskanje biltena, monografija, priručnika, izradu baze podataka i slično.
 2. Promocija tehničke kulture
  Obuhvaća sredstva za odlazak na izložbe, manifestacije i druga događanja u tehničkoj kulturi.
 3. Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi
  Planiraju se sredstva za odlazak na regionalna, nacionalna i međunarodna natjecanja u svim područjima tehničke kulture te sredstva za organizaciju regionalnih, nacionalnih i međunarodnih natjecanja u svim područjima tehničke kulture.
 4. Funkcioniranje sustava tehničke kulture
  Obuhvaća praćenje aktivnosti Zajednice tehničke kulture Rijeka koje se poglavito odnose na poticanje i promicanje programa tehničke kulture djece, učenika i studenata, prikupljanje podataka i vođenje cjelokupne evidencije o udrugama.
 5. Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
  Obuhvaća zdravstvene preglede isključivo aktivnih članova udruga tehničke kulture koji se natječu u podvodnim aktivnostima, prometu, tehničko sportskim aktivnostima na moru i vodi te zrakoplovstvu.
 6. Nagrade i priznanja za tehnička postignuća
  Obuhvaća sustavno praćenje tehničara-sportaša koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na tehničko-sportske naknade i nagrade, kao i na perspektivne tehničare-sportaše.
 7. Preuzete obveze iz prethodne godine
  Planirana su namjenska sredstva za podmirenje programskih obveza iz 2016. godine.

Za sufinanciranje Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2016. godini iz proračuna Grada Rijeke izdvojit će se sredstva u visini 2.171,000 kuna koja će biti raspoređene na sljedeći način:

Obrazovanje u području tehničke kulture 1.080.000
Promocija tehničke kulture 125.000
Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi 177.000
Funkcioniranje sustava tehničke kulture 607.000
Utvrđivanje zdravstvene sposobnost 22.000
Nagrade i priznanja za tehnička postignuća 20.000
Preuzete obveze iz prethodne godine 140.000

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 22. prosinca 2016. godine.

Detaljni plan raspodjele sredstava usvojen je na 31. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. ožujka 2017. godine.