Ponude pristigle na Javni poziv za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi  Grada Rijeke za tekuću godinu obrađuje Stručno ocjenjivačko povjerenstvo za obradu i vrednovanje pisanih ponuda, projekata i programa.

Zadatak Povjerenstva je rukovoditi se odrednicama sadržanim u Protokolu o upravljanju procesom javnih potreba u tehničkoj kulturi i Javnim pozivom provjeriti činjenicu ispunjavanja propisanih uvjeta  Javnog poziva od strane prijavitelja, ocijeniti prijavljene projekte odnosno programe odabrati i utvrditi prednost svakog pojedinog prijavljenog programa odnosno projekta, predložiti odobravanje financijskih sredstava za projekte odnosno programe te podnijeti izvještaj o radu Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu. Osim već navedenim odrednicama, Povjerenstvo se rukovodi mjerodavnim odrednicama sadržanim u Zaključku Gradonačelnika, te je izvršilo evaluaciju istih primjenom obrasca za evaluaciju projekata/programa.

Povjerenstvo  se sastoje od pet članova, a sačinjavaju ga  djelatnici Grada Rijeke.