Obrasci (izvješća) odnose se na sredstva proračuna Grada Rijeke namijenjena za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

Rok za dostavu Obrasca izvještaja o provedbi projekta/programa mora biti sukladan Ugovoru.

Pisano Izvješće o izvršenju programa i utrošku namjenskih sredstava mora biti ovjereno potpisima zakonskog zastupnika prijavitelja te voditelja projekta/programa.

Način predavanja zahtjeva: osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak – petak od 8,30-15,30 ili poštom.