Proces javnih potreba u tehničkoj kulturi tijekom proračunske godine izvršava Upravni odjel, prateći i nadzirući izvršenje Programa i utrošak sredstava, vodeći računa o tome da krajnji korisnici proračunska sredstva koriste strogo namjenski, za Programom utvrđene namjene, u svemu prema odredbama proračunskog zakonodavstva, akata Grada Rijeke, Programa i ugovora o sufinanciranju.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su podnositi pisana izvješća Upravnom odjeluo izvršenju projekta/programa i utrošku odobrenih sredstava Proračuna Grada Rijeke, u svemu pobliže prema odredbama sadržanim u ugovoru o sufinanciranju, Protokolu, Javnom pozivu i Programu, na propisanim obrascima i u propisanoj formi.

Obrasci (izvješća) odnose se na sredstva Proračuna Grada Rijeke namijenjena za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke:

Izvješća moraju biti dostavljena u roku 8 (osam) dana od dana izvršenja projekta ili programa. I to: elektronskom poštom (mailom), na adresu e-pisarnica@rijeka.hr , osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, od ponedjeljaka  do petka od 8:30 do 15:30 sati ili putem pošte.