Programska djelatnost tehničke kulture temelji se na Zakonu o tehničkoj kulturi (“Narodne novine“ br. 76/93, 11/94 i 38/09) i Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu početkom kalendarske godine objavljuje Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za kalendarsku godinu. Po isteku  Javnog poziva  prikupljene  ponude projekata i programa obrađuju se i vrednuju putem stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, imenovanim posebnim Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke.

Zadaća je Povjerenstva izvršiti provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva od strane prijavitelja, ocijeniti prijavljene projekte, odnosno programe, izvršiti odabir i utvrditi prednosti svakog pojedinog projekta odnosno programa, te predložiti odobravanje financijskih sredstava za projekte odnosno programe.

Sredstvima proračuna sufinanciraju se:

  • Obrazovanje u području tehničke kulture
  • Promocija tehničke kulture
  • Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi
  • Funkcioniranje sustava tehničke kulture
  • Utvrđivanje zdravstvene  sposobnosti
  • Nagrade i priznanja za tehnička postignuća
  • Rashodi redovnog poslovanja objekata tehničke kulture