Manjinske kulture

 • ZAJEDNICA TALIJANA RIJEKA COMUNITA DEGLI ITALIANI DI FIUME
 • KUD-SAC FRATELLANZA RIJEKA
 • DRUŠTVO DANTE ALIGHIERI RIJEKA  SOCIETA’DANTE ALIGHIERI  COMITATO DI FIUME- ODBOR RIJEKA
 • ZAJEDNICA SRBA RIJEKA
 • SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA Zagreb – PODODBOR RIJEKA
 • ZAJEDNICA ROMA ROMSKO JEDINSTVO PGŽ
 • UDRUGA AŠKALIJA PGŽ
 • SLOVENSKI DOM KPD BAZOVICA RIJEKA
 • ČEŠKA BESEDA RIJEKA
 • MATICA SLOVAČKA RIJEKA-MATICA SLOVENSKA RIJEKA
 • DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE  UDRUGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
 • MAĐARSKA KULTURNA UDRUGA BAROSSS
 • NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKA
 • ZAJEDNICA CRNOGORACA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA
 • KULTURNO DRUŠTVO RUSINA I UKRAJINACA “RUŠNJAK” PGŽ
 • KPD RUSINA I UKRAJINACA RIJEKA
 • DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE MONTENEGRO
 • POLJSKA KULTURNA UDRUGA  “Fryderyk Chopin” Rijeka
 • ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA
 • BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA za PGŽ, RIJEKA
 • KUD Bosna Rijeka
 • ZAJEDNICA ALBANACA PGŽ
 • MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “ILINDEN” RIJEKA

Društva prijateljstva

 • UDRUGA PRIJATELJA BUGARSKE
 • HRVATSKO-TURSKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA
 • DRUŠTVO HRVATSKO-FRANCUSKOG PRIJATELJSTVA “FRANCUSKA ALIJANSA” RIJEKA