Manjinske kulture

 • Zajednica Talijana Rijeka Comunita degli Italiani di Fiume
 • Društvo Dante Alighieri Rijeka  Societa’dante Alighieri Comitato di Fiume- Odbor Rijeka
 • Zajednica Srba Rijeka
 • Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Zagreb – Pododbor Rijeka
 • Zajednica Roma Romsko jedinstvo PGŽ
 • Udruga Aškalija PGŽ
 • Slovenski dom KPD Bazovica Rijeka
 • Češka beseda Rijeka
 • Matica slovačka Rijeka – Matica slovenska Rijeka
 • Demokratska zajednica Mađara Hrvatske Udruga Primorsko-goranske županije
 • Mađarska kulturna udruga Barosss
 • Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka
 • Zajednica Crnogoraca Primorsko-goranske županije Rijeka
 • Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca “Rušnjak” PGŽ
 • KPD Rusina i Ukrajinaca Rijeka
 • Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro
 • Poljska kulturna udruga  “Fryderyk Chopin” Rijeka
 • Židovska općina Rijeka
 • Bošnjačka nacionalna zajednica za PGŽ, Rijeka
 • KUD Bosna Rijeka
 • Zajednica Albanaca PGŽ
 • Makedonsko kulturno društvo “Ilinden” Rijeka

Društva prijateljstva

 • Udruga prijatelja Bugarske
 • Hrvatsko-tursko društvo prijateljstva
 • Društvo hrvatsko-francuskog prijateljstva “Francuska alijansa” Rijeka