Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu sufinancira i prati rad udruga tehničke kulture grada Rijeke kao i Zajednicu tehničke kulture Rijeka koja objedinjava i usklađuje rad svojih članica.

Astronomija

Ekologija

 • Udruga informacije za ekologiju INECO
 • Udruga za razvoj ekologije i energetike

Foto-kino-video tehnika

Mikroelektronika, robotika, informatika

Inventivna djelatnost

Jedriličarstvo

Modelarstvo – maketarstvo

Podvodne aktivnosti

Prometna kultura

Radio tehnika

 • Radio klub slijepih “Galeb” Rijeka
 • Radio klub “Rika”
 • Radio klub “Kvarner” Rijeka
 • Radio klub “Rijeka”

Tehničke sportske aktivnosti na moru i vodi

 • Klub za športski ribolov n/m “3. maj”
 • Pomorsko športsko društvo “Pećine”
 • Sportsko ribolovno društvo “Kantrida”
 • Športsko ribolovno društvo “Luben” Rijeka
 • Športsko ribolovno društvo “Rječina”
 • Športsko ribolovni klub “Viktor Lenac”

Zrakoplovstvo

Redovne aktivnosti osposobljavanja mladih građana

 • Akademsko politehničko društvo Rijeka APOLD
 • Klub mladih tehničara Rijeke
 • Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka