Prepoznavanje, praćenje i poticanje pojedinaca izraženijih sklonosti za znanstveno i tehničko stvaralaštvo putem programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i mladeži provodi se u Centru tehničke kulture Rijeka, i to s učenicima od petog do osmog razreda te s učenicima srednjih škola od prvog do četvrtog razreda (podijeljeni u četiri kategorije, tj. četiri starosne dobi), kako bi se na taj način kod polaznika razvila analitičnost, spretnost kod postavljanja algoritama, urednost u pisanju programa te metodičnost.

Rad s darovitim učenicima i učenicama dio je redovitog programa Centra tehničke kulture Rijeka. S darovitim pojedincima radi se u grupi i pojedinačno, a često se korist i metoda vršnjačkog učenja.

Daroviti se okupljaju u CTK Rijeka barem jednom tjedno gdje im je omogućeno da se slobodno izražavaju u polju svojih interesa – sudjeluju u informatičkim natjecanjima, organiziraju natjecanja, pridružuju se međunarodnim online kampanjama te nadograđuju svoja znanja u prijateljskoj i kreativnoj okolini.