Zajednica tehničke kulture Rijeka je temeljem Zakona o tehničkoj kulturi i Statuta Zajednice tehničke kulture Rijeka usvojila Pravilnik o naknadama za postignute tehničko-sportske rezultate i kriterije za razvrstavanje tehničko-sportskih rezultata.

Navedenim dokumentima određen je način razvrstavanja postignutih rezultata, iznose i uvjeti ostvarivanja naknada za postignute tehničko-sportske rezultate članova udruga tehničke kulture, trajanje prava na naknade, te ostala pitanja.

Naknade su namijenjene za postignuća i aktivnosti tehničara koji su se dokazali visokim rezultatima na međunarodnim i nacionalnim natjecanjima i izložbama.

Sredstva za naknade osiguravaju se Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke na poziciji “Tehničko-sportske naknade” te predstavljaju dodatnu potporu i poticaj za postizanje najvećih tehničko-sportskih rezultata.

Dokumenti