Uvjeti i način korištenja prostora  kulture u vlasništvu grada Rijeke određeni su Odlukom o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ br. 12/22).

Odlukom se predviđa se višegodišnja nefinancijska podrška programa i projekata u kulturi i to upravo dodjelom prostora za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije te redovnog rada, a što će omogućiti kontinuitet u višegodišnjem planiranju sredstava namijenjenih podržavanju kulturno-umjetničke scene čime bi se postigla prijeko potrebna stabilnost u provođenju programa i projekata, smanjila financijska neizvjesnost te dugoročno osigurala održivost.

Također, cilj ove odluke je u potpunosti zaokružiti cjelinu dugoročne politike podržavanja kulturno-umjetničke scene u gradu Rijeci u kontekstu javnih potreba u kulturi kroz koje su programi i projekti u kulturi već dugi niz godina podržavani financijskim putem.

Odluka utvrđuje jasne kriterije, mjerila i postupke dodjele prostora udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u kulturi grada Rijeke da realiziraju programe, projekte i aktivnosti u području kulture.

Postupak natječaja za dodjelu prostora kulture provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora kulture na korištenje imenovano od strane Gradonačelnika Grada Rijeke na vrijeme od pet godina. Povjerenstvo je imenovano zaključkom od 24. travnja 2023. godinezaključkom od 6. studenoga 2023. godine.