Grad Rijeka raspisao je Javni natječaj za davanje na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke – kluba Palach, koji ostaje otvoren do 22. prosinca.

Predmet natječaja je davanje na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke – kluba Palach koji se nalazi u Rijeci, na adresi Kružna 4, 6 i 8, ukupne površine 613 m2.

Namjena prostora je realizacija programa suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanje u kulturi usmjerenog razvoju i poticanju urbane kulture s posebnim naglaskom na mlade.

Klub Palach daje se na korištenje sukladno kriterijima ekonomske održivosti i društvenih interesa obavljanja pojedine kulturne djelatnosti i namjeni u predmetnom prostoru kulture. Na natječaju mogu sudjelovati udruge i umjetničke organizacije, koje prijavi moraju priložiti opis kulturnog projekta, programa i aktivnosti koji se planira provoditi, odnosno prijedlog kulturnog programa. Prijedlog kulturnog programa mora sadržavati glazbeni program, program izvedbenih umjetnosti, program inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, književni program, audiovizualni program te ostale kulturne programe (tribine, predavanja, seminari, edukacijske programe, radionice i sl. Prostor se daje na korištenje na deset godina, a visina naknade za korištenje iznosi 613,00 eura mjesečno bez PDV-a, odnosno 1 euro po m2.

Ugostiteljski dio kluba Palach najveće ukupne površine od 84 m2 odabrani korisnik može dati na podkorištenje trećoj osobi isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade i pod uvjetom da se navedena ugostiteljska djelatnost u prostoru kluba Palach obavlja u skladu s pozitivnim propisima.

Natječaj je raspisan na temelju novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke. Intencija Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, kako je to u svom pojašnjenju upućenom Gradu Rijeci istaknulo i nadležno ministarstvo, jest da fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture potrebno omogućiti korištenje prostora za rad (za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanja u kulturi), a imajući u vidu da iste ne mogu osigurati komercijalni zakup niti se mogu natjecati s komercijalno lukrativnim djelatnostima poput trgovine i ugostiteljstva.

Stoga su prilikom određivanja visine naknade za korištenje kriteriji ekonomske održivosti postavljeni imajući u vidu da se uspostavljaju za prostor kulture koji više desetljeća funkcionira kao, danas već kultni, klupski prostor koji je odgojio generacije mladih u prvenstveno glazbenom području, ali i drugim žanrovima kulture.

„Smatramo da će se na opisani način postići ravnoteža između potrebe jedinice lokalne samouprave da uprihodi određeni iznos od davanja na korištenje prostora u svojem vlasništvu, ali i s druge strane, da će se u navedenom prostoru kulture odvijati kulturna djelatnost od interesa za grad Rijeku koja nikako ne može počivati na tržišnim uvjetima“, ističe se u obrazloženju Odsjeka za kulturu Upravnog odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke.

Osim mjesečne naknade za korištenje prostora, budući korisnik prostora obvezan je plaćati sve račune vezane uz korištenje prostora, poput računa za električnu energiju ili Internet, kao i snositi troškove tekućeg održavanja prostora.

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora kulture na korištenje kojeg čini jedan zaposlenik  gradske uprave, dvoje članova koji se imenuju iz reda  predstavnika kulturnih vijeća Grada Rijeke te dvoje predstavnika izvaninstitucionalne scene, izabranih putem javnog poziva.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli prostora kulture na korištenje te se na temelju te odluke sklapa ugovor o korištenju prostora s korisnikom. Natječaj će se provesti i u slučaju da pristigne samo jedna prijava, ukoliko bude udovoljavala uvjetima natječaja. Grad Rijeka zadržava pravo neodabira niti jedne pristigle prijave.