Cilj pokretanja Rezidencijalnog programa Kamov je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaraoca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni (predavanja u školama i na fakultetima, druženje s lokalnim stvaraocima, sudjelovanje na okruglim stolovima, organiziranje književnih večeri, predstavljanja radova, itd.). Stvaraocima je putem ovog programa pružena prilika osvrnuti se na aktualne teme i promovirati kulturu i umjetnost kao važan dio društvenog i javnog života, kao stvaralački proces koji obogaćuje život sviju nas. Nadalje, program pruža raznorodnim organizatorima kulturnih programa priliku da osmisle i provedu program boravka stvaraoca, koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, u gradu Rijeci, njegovo uključivanje u umjetnički i kulturni život grada te organizacija njihovog javnog predstavljanja.

Ovaj program katalizator je stvaranja žive i aktivne umjetničke i kulturne scene u gradu Rijeci. Posebno se potiče izgradnja urbanog identiteta, snaži kulturalna posebnost grada te stvara još jedno žarište urbane kulture, a cilj je umjetnički i kulturni život Rijeke povezati s europskim središtima.

Više o Rezidencijalnom programu Kamov.