Cilj pokretanja Rezidencijalnog programa Kamov je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaraoca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni (predavanja u školama i na fakultetima, druženje s lokalnim stvaraocima, sudjelovanje na okruglim stolovima, organiziranje književnih večeri, predstavljanja radova, itd.). Stvaraocima je putem ovog programa pružena prilika osvrnuti se na aktualne teme i promovirati kulturu i umjetnost kao važan dio društvenog i javnog života, kao stvaralački proces koji obogaćuje život sviju nas. Nadalje, program pruža raznorodnim organizatorima kulturnih programa priliku da osmisle i provedu program boravka stvaraoca, koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, u gradu Rijeci, njegovo uključivanje u umjetnički i kulturni život grada te organizacija njihovog javnog predstavljanja.

Ovaj program katalizator je stvaranja žive i aktivne umjetničke i kulturne scene u gradu Rijeci. Posebno se potiče izgradnja urbanog identiteta, snaži kulturalna posebnost grada te stvara još jedno žarište urbane kulture, a cilj je umjetnički i kulturni život Rijeke povezati s europskim središtima.

S ciljem daljnjeg programskog i financijskog razvijanja svih aspekata djelovanja Rezidencijalnog programa Kamov, Odjel gradske uprave za kulturu u suradnji s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti, osmislio je novi provedbeni model počevši od 2014. godine koji je unaprijedio funkcioniranje Rezidencijalnog programa Kamov tako što je navedeni program dobio mogućnost intenzivnijeg povezivanja sa sličnim programima u regiji i šire te je imao lakši pristup raznorodnim izvorima financiranja, a Muzej moderne i suvremene umjetnosti je preuzeo aktivnu ulogu u kreiranju suvremene i žive, umjetničke scene.

S obzirom na činjenicu da će se umjetnička scena dodatno intenzivirati tijekom 2020. godine kada će Rijeka postati Europska prijestolnica kulture, predloženo je nastavljanje već uhodanog modela upravljanja sve do isteka 2020. godine.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti će u razdoblju od prosinca 2019. do kraja prosinca 2020. godine upravljati stanovima na adresi Janeza Trdine 9 i Zagrebačka 2,  te poslovnim prostorom na adresi Križanićeva 6a, u kojima će provoditi Rezidencijalni program Kamov.

Više o Rezidencijalnom programu Kamov.