Grad Rijeka pokrenuo je dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva. Ovaj je program usklađen sa Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013.-2020., a pokrenut je po uzoru na stipendiranje književnog stvaralaštva koje na nacionalnoj razini provodi Ministarstvo kulture RH.

Okvir provođenja ovog programa leži u činjenici da književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije tržišno isplativo zbog niskog stupnja zainteresiranosti čitatelja za hrvatsko književno stvaralaštvo, zbog niske kupovne moći čitatelja, previsokih cijena krajnjeg proizvoda, knjige, te relativne medijske nezainteresiranosti za hrvatsku književnu produkciju. Većina hrvatskih nakladnika koji su trenutno u izrazito lošoj poziciji, na hrvatsku književnu produkciju gleda uglavnom kao na financijski teret i ne vidi u njoj tržišni potencijal niti od nje teže napraviti tržišno uspješan proizvod. Nadalje, hrvatskim književnim stvarateljima do prije nekoliko godina nije bilo čak niti priznato akademsko zvanje. Sve ovo pisce i spisateljice stavlja u poziciju da se književnim radom moraju baviti amaterski i u slobodno vrijeme, a to istovremeno usporava razvoj stvaralaštva i  svodi ga u okvire tek osobnog angažmana. Odgovor na taj problem ponudio je tim pisaca i spisateljica iz Društva hrvatskih pisaca predlažući svojedobno Ministarstvu kulture uvođenje stipendiranja književnog stvaralaštva što je Ministarstvo i prihvatilo.

Riječko književno stvaralaštvo u istoj je situaciji te do prije nekoliko godina nije bilo direktno poticano novčanim iznosom nego je uvijek bio potican krajnji proizvod književnog stvaralaštva, a to je knjiga. Kako bi odgovorio na potrebe daljnjeg razvoja riječkog književnog stvaralaštva, Grad Rijeka je 2014. godine krenuo s pilot-projektom poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.

Pisci i spisateljice se na Javni poziv mogu prijaviti putem elektroničkih prijavnica, na isti način na koji se prijavljuju na poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi. U prijavama će se bodovati kvaliteta oglednog rukopisa, koncept djela, profesionalne reference autorice/autora, značaj programa za grad Rijeku i potpisan ugovor s nakladnikom pri čemu ugovor s nakladnikom nosi najmanje bodova, a najviše upravo kvaliteta oglednog rukopisa.

Prijave se mogu podnijeti za dodjelu tromjesečne (15.000,00 kuna bruto / 1.990,84 eura bruto) ili polugodišnje (30.000,00 kuna bruto / 3.981,68 eura bruto) potpore književnom stvaralaštvu.

Praćenje književnog stvaralaštva za koje se odobre potpore, provodit će se putem Obrasca mjesečnog izvještaja koje će Odjelu gradske uprave za kulturu dostavljati korisnici potpora.

Po isteku potpore i uplati posljednjeg obroka potpore, korisnik potpore dužan je dostaviti rukopis koji je u tom razdoblju napisan. Rukopis će u takvom obliku biti dostupan članicama i članovima Gradske knjižnice Rijeka za čitanje u elektroničkom obliku što će omogućiti autoru/autorici rukopisa dobivanje povratne informacije od čitatelja, povezivanje s čitateljima, unaprjeđenje rukopisa, stvaranja čitateljske baze za distribuciju sadržaja kada djelo bude objavljeno.

E-biblioteka „Poticanje književnog stvaralaštva“ je odgovor na pitanje kako poticana književna djela približiti čitateljicama i čitateljima te kako otvoriti riječkim književnim stvarateljima put do publike i nakladnika.

Objavljivanje u elektroničkom obliku omogućuje autoru/autorici rukopisa dobivanje povratne informacije od čitatelja, povezivanje s čitateljima, unaprjeđenje rukopisa te stvaranja čitateljske baze za distribuciju sadržaja jednom kada djela budu objavljena u tiskanom obliku.

Za objavljivanje je odabrana platforma za izradu i distribuciju e-knjiga Smashword zbog svoje otvorenosti, fleksibilnosti i prilagodljivosti korisnicima.

Sve knjige objavljene u e-formatu u E-biblioteci Poticanje književnog stvaralaštva besplatno su dostupne za skidanje i čitanje na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Rijeka te na platformi Smashwords.