Skulpture i spomenike u javnom prostoru održavaju njihovi vlasnici. Međutim, ako su registrirana kao pojedinačna kulturna dobra ili se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke onda je za njih nadležno Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Rijeci. Grad Rijeka održava i štiti javne skulpture i spomenike u njegovom vlasništvu.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav već u svom djelokrugu rada vodi brigu o spomen-pločama i spomenicima, a s obzirom da, sukladno Pravilniku o postavljanju predmeta i privremenih objekata, spomenici, spomen-ploče i skulpture spadaju u istu kategoriju, smatramo da je ovo samo logičan korak ka rješenju ovog problema.