Postav skulptura reguliran je dvama aktima iz 2007. godine: jednim na republičkoj  razini – Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva) te jednim na lokalnoj razini – onim propisima jedinice lokalne samouprave kojima se uređuje komunalno gospodarstvo. Konkretno u Rijeci je to Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Sukladno Pravilniku Ministarstva, skulpture su jednostavne građevine te se njihovom postavljanju može pristupiti bez građevinske dozvole (ako skulptura ima obilježja građevinske (bruto) površine do 4,00 m2 i visine do 4,0 m od razine okolnog tla).

Sukladno Pravilniku o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata, (čl. 63.) lokacije te uvjeti za postavljanje i oblikovanje predmeta i privremenih objekata na javnim površinama i drugim nekretninama u vlasništvu Grada te na plažama koje su namijenjene općoj uporabi, utvrđuju se Planom lokacija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada. Plan donosi Gradonačelnik na prijedlog OGU za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Svaki se projekt postava skulptura – tj. određivanje njihove lokacije radi u suradnji sa stručnim osobama iz OGU za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Sukladno Pravilniku Grada Rijeke, Zahtjev za postavljanje skulpture podnosi se Gradu – Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Komisiji za postav predmeta i privremenih objekata te je potrebno priložiti sljedeće:

  • snimku postojećeg stanja: grafičku i fotodokumentacija
  • oznaku i opis lokacije spomenika
  • skicu i tehnički opis spomenika s obrazloženjem o potrebi i značaju spomenika
  • suglasnost vlasnika ako se spomenik postavlja na objekt ili zemljište u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe
  • suglasnost Odjela gradske uprave za kulturu
  • suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke (ako se postavlja ili uklanja spomenik osobi iz političkog života)
  • suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci (ako spomenik koji se postavlja ili uklanja ima obilježja kulturnog dobra ili ako se spomenik     postavlja ili uklanja na području ili na nekretnini koje predstavlja kulturno dobro).