Proteklih godina u gradu Rijeci učinjeni su bitni pomaci u promociji jazz glazbe čemu je uvelike pridonio danas već tradicionalni Jazz Time festival, kao i niz pojedinačnih jazz koncerata tijekom godine. Festival je ujedno pridonio afirmaciji darovite generacije riječkih jazz glazbenika te omogućio riječkoj publici uvid u recentna glazbena događanja na polju jazza u drugim zemljama.

Međunarodni festival Jazz Time 1992. godine pokrenuo je Vladimir Gašparović u suradnji s Odjelom gradske uprave za kulturu, a na inicijativu prof. Doriana Hatte. Već godinu poslije festival je prerastao u međunarodni, a više od dva desetljeća bio je jedan od najjačih hrvatskih jazz festivala. Razvoj festivala već je povijest, a mlade jazz snage Rijeke i okolice dokaz su potrebe za takvom vrstom festivala.

Direkciju festivala čine Damjan Grbac kao umjetnički direktor festivala i Igor Sušanj, odgovorna osoba, a produkciju izvodi G.I.S. glazbena produkcija.