Zaklada FIPRO, u suradnji Gradom Rijeka, objavila je javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za inovativne poduzetničke projekte s područja grada Rijeka.

Zaklada FIPRO, u suradnji Gradom Rijeka, objavila je javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za inovativne poduzetničke projekte s područja grada Rijeka.

Ovim pozivom se nastavlja suradnja Grada Rijeke i Zaklade preko koje je Grad Rijeka, posljednjih godina, plasirao oko 13 tisuća eura bespovratnih sredstava poduzetnicima sa sjedištem na području grada Rijeke za razvoj inovativnih poduzetničkih projekata u cilj stvaranja konkurentnog i održivog poduzetništva.

Tko može podnijeti prijavu na javni poziv?

Korisnici sredstava su:

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke,
 • fizičke osobe – nositelji inovativnih ideja koji su spremni registrirati gospodarsku djelatnost na način da im sjedište bude na području grada Rijeke.

Koliki je ukupni iznos svih potpora?

Iznos sredstava koji je Grad Rijeka osigurao za realizaciju ove mjere putem Zaklade FIPRO iznosi 6.636,14 eura (50.000,00 kuna).

Koliko sredstava može biti odobreno po pojedinom projektu?

prihvatljivi troškovi po pojedinom projektu sufinanciraju se u visini od 80% troškova bez PDV-a, u najnižem iznosu od 4.645,30 eura (35.000,00 kuna) do najvišeg iznosa od 6.636,14 eura (50.000,00 kuna).

Za koju svrhu je moguće ostvariti potporu?

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga.

Kako se podnose prijave?

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na propisanom obrascu s priloženom dokumentacijom na adresu e-pošte: fipro@fipro.hr.

Koji je rok za podnošenje prijave?

Javni poziv je otvoren do 10. ožujka 2023. godine do kraja dana (23,59 h)

Koji su kriteriji za ocjenu kvalitete projekta?

Članovi Povjerenstva prijave na Javni poziv boduju ocjenom od 1 (najmanja ocjena) do 10 (najviša ocjena) prema sljedećim kriterijima:

 • Razina inovativnosti projekta ( inovativnost u odnosu na postojeća rješenja te
  stupanj složenosti inovacije)
 • Tržišni potencijal inovacije (identifikacija kupaca/korisnika i njihovih potreba te
  procjena veličine tržišta)
 • Financijska i komercijalna održivost projekta (izvori prihoda, raspoloživ kapital,
  rashodi)
 • Izvedivost / zrelost projekta (identifikacija tehnoloških izazova, postavljanje cilja
  i aktivnosti na provedbi projekta, mjerljivi pokazatelji)
 • Kapaciteti prijavitelja (kompetentnost i stručnost prijavitelja te ostala imovina
  prijavitelja)
 • Horizontalna pitanja (ekološka prihvatljivost inovacije, promicanje socijalne
  uključenosti/promicanje održivog razvoja)

Tko ocjenjuje pristigle prijave?

Ocjenu o kvaliteti podnesene prijave/projekta te dopuštenost dodjele subvencije donosi Povjerenstvo za ocjenu i odabir prijava.

Kada će biti poznati rezultati javnog poziva?

Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Zaklade FIPRO do 20. travnja 2023. godine..

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Informacije se mogu dobiti putem elektronske pošte: fipro@fipro.hr.