Grad Rijeka i Zaklada FIPRO objavili su Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima za mjeru Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga, za što je u Zakladi osigurano 150.000,00 kuna.

Ovime se nastavlja suradnja Grada Rijeke i Zaklade FIPRO preko koje je Grad Rijeka tijekom posljednjih godina, plasirao oko pola milijuna kuna bespovratnih sredstava poduzetnicima sa sjedištem na području grada Rijeke, upravo za razvoj inovativnih poduzetničkih projekata, a s ciljem stvaranja konkurentnog i održivog poduzetništva.

Javni poziv predstavili su pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić, upravitelj zaklade FIPRO Boris Golob te Nikica Nežić u ime obrta Kandelica, korisnik prošlogodišnje subvencije za komercijalizaciju inovacije.

Pročelnica Sertić naglasila je kako je mjera Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga dio Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Osim subvencija za razvoj komercijalizacije poduzetničkih inovacija, Grad Rijeka putem Odjela za poduzetništvo dodjeljuje i bespovratne subvencije poduzetnicima po još devet različitih mjera, nagrađuje i najbolje startupove te dodjeljuje bespovratna sredstava za organizaciju turističkih i gospodarskih događanja.
„U 2022. godini za dodjelu bespovratnih subvencija poduzetnicima osigurano je preko 3 milijuna kuna, od čega se većina, odnosno 2,5 milijuna dodjeljuje putem godišnjeg javnog poziva raspisanog u rujnu, a u proračunu za 2023. godinu osigurano je još i više sredstava za bespovratne poticaje poduzetništvu“, kazala je pročelnica Sertić.

Upravitelj Zaklade Golob kazao je kako su iz godine u godinu prijedlozi inovativnih proizvode ili usluga koji pristižu na javni poziv sve brojniji i kvalitetniji, a jedan od njih je „Sustav za bežičnu inventuru proizvoda na udaljenim prodajnim lokacijama“ koji je prošlogodišnjem javnom pozivu svojom kvalitetom osigurao bespovratnu subvenciju u visini od 50 tisuća kuna.

Projekt je prijavio i proveo obrt Kandelica iz Rijeke, čiji je vlasnik Nikica Nežić naglasio kako proces prijave na javni poziv koji se, između ostaloga, sastoji i od odgovaranja na niz pitanja o inovativnosti, tržišnom potencijalu ili pak poduzetničkoj sposobnosti menadžmenta, izvrsna prilika svakom poduzetniku da provjeri kvalitetu svog proizvoda ili usluge.

Dobivena bespovratna sredstva obrt je uložio u daljnji razvoj poslovne ideje provođenja inventure robe na udaljenim lokacijama korištenjem RFID tehnologije i beskontaktne inventure.
„Ideja vodilja je bila da riješimo vlastiti problem, koji se sastojao od činjenice da imamo tisuće različitih proizvoda, za koje naši klijenti žele da budu grupirani u različite grupe barkodova. Također, shvatili smo da imamo problem evidencije robe na udaljenim lokacijama, kao što je npr. na Visu, i onda smo probali osmisliti sustav koji bi sam radio inventuru i nama slao podatke na server u središte tvrtke“, kazao je Nežić.

Fipro logoJavni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke te fizičkim osobama, nositeljima inovativnih ideja koji su spremni registrirati gospodarsku djelatnost na području grada Rijeke.

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga.

Iznos sredstava koji je Grad Rijeka osigurao za realizaciju ove mjere putem Zaklade FIPRO iznosi 150.000,00 kuna, a prihvatljivi troškovi po pojedinom projektu sufinanciraju se u visini od 80% troškova bez PDV-a, u najnižem iznosu od 35.000,00 do najvišeg iznosa od 50.000,00 kuna.

Javni poziv s potrebnim obrascima za prijavu objavljen je na mrežnim stranicama Grada Rijeke i Zaklade FIPRO i otvoren je do 15. prosinca 2022. godine, a lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Zaklade FIPRO do 30. siječnja 2023. godine.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na propisanom obrascu i s priloženom dokumentacijom na adresu e-pošte: fipro@fipro.hr.

Pristigle prijave ocjenjivat će, odnosno bodovati članovi Povjerenstva i to prema sljedećim kriterijima: razina inovativnosti projekta (inovativnost u odnosu na postojeća rješenja te stupanj složenosti inovacije); tržišni potencijal inovacije (identifikacija kupaca/korisnika i njihovih potreba te procjena veličine tržišta); financijska i komercijalna održivost projekta (izvori prihoda, raspoloživi kapital, rashodi); izvedivost/zrelost projekta (identifikacija tehnoloških izazova, postavljanje cilja i aktivnosti na provedbi projekta, mjerljivi pokazatelji); kapaciteti prijavitelja (kompetentnost i stručnost prijavitelja te ostala imovina prijavitelja); horizontalna pitanja (ekološka prihvatljivost inovacije, promicanje socijalne uključenosti/promicanje održivog razvoja).

Grad Rijeka je od samog početka rada Zaklade FIPRO kroz suvlasništvo u bivšem Tehnološko-inovacijskom centru Rijeka d.o.o., koji je osnovao Zakladu, involviran u njezine aktivnosti. Od 2017. godine, od kada se mjera Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga provodi u suradnji sa Zakladom, dodijeljeno je deset nepovratnih subvencija u iznosu od 464 tisuća kuna.