Grad Rijeka pruža financijsku potporu putem bespovratnih subvencije za poduzetnike.

Mjere poticanja razvoja malog gospodarstva u Gradu Rijeci

U skladu sa strateškim odrednicama Grada Rijeke, Odjel za poduzetništvo već niz godina razvija i provodi mjere usmjerene na razvoj malog gospodarstva u gradu Rijeci. U svibnju 2014. godine donesen je novi Opći program mjera razvoja poduzetništva, putem kojeg su sistematizirane mjere usmjerene jačanju konkurentnosti poduzetnika, novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, poboljšanju raspoloživosti financijskih resursa te efikasnom korištenju prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata.

Bespovratne subvencije

Bespovratne subvencije subjektima malog gospodarstva, s ciljem poticanja konkurentske prednosti poduzetnika na tržištu te pružanja mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika.

Subvencije se dodjeljuju temeljem javnog poziva, kojeg Grad Rijeka na godišnjoj razini raspisuje od 2008. godine, na temelju Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Poduzetnici kroz dvanaest mjera mogu ostvariti nepovratne subvencije u visini od 50 do 80 posto troškova ulaganja, s time da se maksimalni iznosi nepovratnih subvencija kreću ovisno o pojedinoj mjeri od 15.000 do 100.000 kuna.

Jačanje konkurentnosti poduzetnika

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 • Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske Unije
 • Sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 • Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga

Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu

 • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Financiranje poduzetništva

 • Subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita

 

Napomena: Za mjere subvencioniranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita u tijeku su pregovori sa potencijalnim partnerima oko modela i zajedničke provedbe.