Grad Rijeka pruža financijsku potporu putem nepovratnih subvencija za poduzetnike.

Mjere poticanja razvoja malog gospodarstva u Gradu Rijeci

U skladu sa strateškim odrednicama Grada Rijeke, Odjel za poduzetništvo već niz godina razvija i provodi mjere usmjerene na razvoj malog gospodarstva u gradu Rijeci. Putem Općeg programa mjera razvoja poduzetništva sistematizirane su mjere usmjerene jačanju konkurentnosti poduzetnika, novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, poboljšanju raspoloživosti financijskih resursa te efikasnom korištenju prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata.

Nepovratne subvencije

Nepovratne subvencije subjektima malog gospodarstva dodjeljuju se s ciljem poticanja konkurentske prednosti poduzetnika na tržištu te pružanja mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika.

Subvencije se dodjeljuju temeljem javnih poziva, koje na godišnjoj razini raspisuje Grad Rijeka, s time da javni poziv za komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge, raspisuju Grad Rijeka i Zaklada za financiranje izrade prototipova FIPRO.

Poduzetnici mogu ostvariti nepovratne subvencije u visini od 50 do 80 posto troškova ulaganja, s time da se maksimalni iznosi nepovratnih subvencija kreću ovisno o pojedinoj mjeri, do maksimalno 10.000,00 eura.

Mjere iz područja „Jačanje konkurentnosti poduzetnika“

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije
 • Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga

Mjere iz područja „Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu“

 • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Mjere iz područja „Financiranje poduzetništva“

 • Subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita

Mjere iz područja „Promicanje poduzetničke kulture“

 • Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija