Grad Rijeka objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika.

U odnosu na prošlu godinu kada je ova mjera objavljena zajedno sa devet drugim mjera u okviru skupnog poziva, ove je godine Grad Rijeka odlučio raspisati samostalni poziv. Poduzetnici početnici u smislu ovog javnog poziva su gospodarski subjekti koji su upisani u odgovarajući registar poslovnih subjekata u razdoblju ne dužem od dvije godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja pri pokretanju gospodarske aktivnosti, odnosno za: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, potrebnu izobrazbu za obavljanje osnovne djelatnosti, nabavu poslovnih softvera te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke.

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 eura.

Subvencije se odobravaju u visini od 80% prihvatljivih troškova, a u iznosu od najmanje 500,00 eura do najviše 4.000,00 eura.

Javni poziv objavljen je 20. lipnja 2024. godine, a prijave se zaprimaju od 24. lipnja 2024. godine u 08,00 sati do 12. srpnja 2024. godine do 16,00 sati, odnosno 19 kalendarskih dana.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava), a cjeloviti poziv sa potrebnom dokumentacijom i kontaktima u svezi  mogućih nejasnoća, moguće je vidjeti na eUslugama Grada Rijeke, u rubrici Poduzetništvo.

Grad Rijeka još od 2008. godine kontinuirano kroz godine dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima s ciljem jačanja njihove konkurentnosti na tržištu. Potpore se dodjeljuju putem 11 mjera subvencioniranja koje čine okosnicu programskog dokumenta Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. Mjere subvencioniranja tijekom godina su mijenjane i nadopunjavane, a sve u skladu s interesima i potrebama riječkih poduzetnika.

Od 2008., kada je raspisan prvi Javni poziv, pa zaključno s 2023. godinom, Grad Rijeka dodijelio je nešto manje od 2 tisuće (1.970 ) nepovratnih potpora (subvencija) u ukupnom iznosu od 3,9 milijuna eura (ili skoro 30 milijuna kuna).

Jedna od mjera koju je Grad Rijeka uveo u Opći program mjera još 2012. godine, odnosi se  na dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima početnicima. Radi se o mjeri putem koje poduzetnici koji posluju u razdoblju do dvije godine mogu ostvariti subvenciju za troškove nabave opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, softverskih rješenja, uređenja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana i vizualnog identiteta te potrebne naobrazbe za djelatnike. Od početka realizacije ove mjere Grad Rijeka je poduzetnicima početnicima dodijelio 835 tisuća eura (ili nešto više od 6,2 milijuna kuna).