Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ  je samostalna pravna osoba u vlasništvu RH sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Zavod putem svoje razgranate mreže, koju čine 22 područnih službi i ureda i 91 ispostava, djeluje na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

Ciljnu skupinu čine nezaposlene osobe, zaposleni tražitelji zaposlenja, poslodavci i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja.

Osnovna djelatnost:

 • formiranje baze podataka o nezaposlenima
 • formiranje baze podataka o poslodavcima i slobodnim radnim mjestima
 • posredovanje pri zapošljavanju
 • profesionalno usmjeravanje
 • aktivna politika u zapošljavanju i izobrazba.

Temeljni ciljevi:

 • stručnim posredovanjem između ponude i potražnje za radom te programima za poticanje zapošljavanja pridonijeti većem zapošljavanju, smanjenju broja nezaposlenih, a time i uspješnoj realizaciji Nacionalne politike zapošljavanja,
 • profesionalnim usmjeravanjem – kroz savjetovanje i informiranje – pospješiti skladan profesionalni razvoj ljudi i to poglavito onih koji će nakon školovanja tek ući na tržište rada te onih, kojima je zbog različitih okolnosti, takva pomoć neophodna,
 • materijalno-pravnom zaštitom osigurati socijalnu sigurnost privremeno nezaposlenih osoba i sl.

Usluge koje se pružaju poslodavcima:

 • profesionalni odabir nezaposlenih osoba, čime se omogućuje popuna slobodnog radnog mjesta s osobama odgovarajućeg profesionalnog i osobnog profila,
 • mogućnost timske obrade koja podrazumijeva cjelovito ispitivanje psihofizičkih sposobnosti, sklonosti i zdravstvenog stanja ukoliko uvjeti radnog mjesta to zahtijevaju,
 • mogućnost korištenja usluga osposobljavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sl.

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODRUČNA SLUŽBA RIJEKA
Bulevar oslobođenja 14, 51000 Rijeka
tel. +385 51 406 111
hzz.rijeka@hzz.hr