Obrtnička komora PGŽ, područna Obrtnička komora Rijeka osnovana je 1985. godine s namjerom objedinjavanja rada obrtničkih udruženja. Komora ima više od 9.500 članova s područ­ja proizvodnog obrta, ugostiteljstva, prijevozništva i trgovine, vršitelja intelektualnih usluga gospodarskog karak­tera, te svih drugih gospodarskih djelatnosti koje se obavljaju na obrtnički način. Komorski ured, na adresi Zanonova 1/III, brine o ostvarivanju prava, te pruža pomoć u rješavanju problema ili u realizaciji kakvog poduzetničkog poduhvata.

Ciljevi Komore:
pitanja promicanja razvoja privatnog vlasništva,
davanje inicijative i predlaganje donošenja zakona, propisa i mjera u gospodarskom sustavu koji utječu na poboljšanje uvjeta privređivanja i brži razvoj privatnog poduzetništva,
praćenje i analiziranje stanja, kretanja i poslovnih rezultata u privatnom poduzetništvu,
prezentacije i promocije mogućnosti privatnog poduzetništva,
– pružanje ekonomskih i pravnih usluga pojedinim članovima, kada je problem općeg karaktera i sl.
Osim strukovnih udruženja, putem Obrtničke komore možete pristupiti polaganju majstorskih ispita i ispita osposobljenosti potrebne za otvaranje vezanih i povlaštenih obrta, čiji popis možete pogledati u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odnosno u dopunama Pravilnika.