Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci (SuR UTT) osnovan je u ožujku 2009. godine na inicijativu Sveučilišta a u sklopu Projekta tehnologijskog razvitka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te uz financijsku podršku Svjetske banke.

SuR UTT predstavlja važnu vezu akademske i poslovne zajednice koji potiče istraživački i stručni rad te promiče zaštitu i komercijalizaciju rezultata tog rada koji predstavlja intelektualno vlasništvo na dobrobit Sveučilišta i svih njenih Sastavnica.

Čime se bavi?

Promicanjem inovacijske kulture

  • Izrada i predlaganje strateških dokumenata vezanih za transfer tehnologije na Sveučilištu
  • Pružanje potpore istraživačkom i stručnom radu na sastavnicama Sveučilišta i na Sveučilištu
  • Promicanje istraživačkog i stručnog rada na sastavnicama Sveučilišta i na Sveučilištu te predstavljanje tog rada znanstvenoj, stručnoj, gospodarskoj i široj javnosti
  • Podizanje razine svijesti na sastavnicama Sveučilišta i Sveučilištu o intelektualnom vlasništvu i potrebi njezine zašite pravima intelektualnog vlasništva

Transfer tehnologije sa Sveučilišta u gospodarstvo i širu zajednicu

  • pronalaženje strateških partnera za suradnju sa Sveučilištem
  • u suradnji sa Centrom za EU projekte pronalaženje potencijalnih izvora financiranja istraživanja i transfera znanja i tehnologije
  • povezivanje Sveučilišta i njegovih sastavnica sa gospodarstvom
  • izrada i upravljanje bazom kompetencija Sveučilišta
  • komercijalizacija IV prema postojećim društvima (licenciranje, prodaja) ili kroz predlaganje osnivanja novog trgovačkog društva