Putem SMS-info servisa riječki poduzetnici imaju mogućnost dostave aktualnih informacija o programima poticaja, događajima, edukacijama, natječajima i javnim pozivima Grada Rijeke te ostalim sadržajima vezanim za poduzetništvo na riječkom području. Korisnici sustava SMS servisa za informiranje poduzetnika navedene informacije dobivaju putem SMS poruka na mobilni telefon, a usluga je u potpunosti besplatna.

Za korištenje usluge SMS info-servis za poduzetnike potrebno je ispuniti Zahtjev, a cjelovite upute nalaze se na priloženoj poveznici.