Grad Rijeka je putem UO za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte objavio Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje.

Javni poziv namijenjen je poduzetnicima odnosno subjektima malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na području grada Rijeke, a nepovratne potpore dodjeljuju se za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa koji dovode do povećanja učinkovitosti u poslovanju.

Poduzetnici putem ovog natječaja mogu ostvariti nepovratne potpore u visini od 50% prihvatljivih troškova, a najviše 2.700,00 eura.

Za provedbu ove mjere u proračunu Grada Rijeke je za 2024. godinu osigurano ukupno 120.000,00 eura.

Javni poziv objavljen je na portalu Grada Rijeke, a prijave se zaprimaju od 27. svibnja 2024. godine u 08.00 sati do 14. lipnja 2024. godine do 16.00 sati.

Prijave se zaprimaju isključivo on-line putem portala eUsluge Grada Rijeke, rubrike Poduzetništvo, gdje se nalaze detaljne upute o postupku podnošenja prijava, kao i kontakti na koje se mogu dobiti dodatne informacije.

Dodjela subvencija poduzetnicima u okviru ovog javnog poziva dio je Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kojeg čini ukupno 11 mjera, a  putem kojih Grad Rijeka od 2008. godine subvencionira poduzetnike, odnosno dodjeljuje nepovratne potpore.  Mjere subvencioniranja tijekom godina su mijenjane i nadopunjavane, a sve u skladu s interesima i potrebama riječkih poduzetnika.

U 2024. godini kroz Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva ukupno je za subvencioniranje poduzetnika u proračunu Grada Rijeke osigurano više od pola milijuna eura, dok je od 2008. godine kroz taj program dodijeljeno oko 2 tisuće nepovratnih potpora/subvencija u ukupnom iznosu od 3,9 milijuna eura.