Poduzetnici na području Grada Rijeke mogu biti obveznici komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente te drugih naknada.