Podaci FINA-e o tvrtkama koje imaju sjedište u Rijeci (bez tvrtki, banaka i državnih institucija sa sjedištem izvan Rijeke i bez obrtnika), te trendovi i perspektive u budućem razvoju.

Rijeka – grad gospodarskih mogućnosti

Trend dobrih rezultata poslovanja riječkih poduzetnika koji je naročito bio izražen od 2015. do 2017. godine, a zaustavljen u 2018. godini zbog utjecaja negativnog poslovanja u poduzeću 3. MAJ Brodogradilište d.d., nastavljen je u 2019. godini. Naime, iako je 3. MAJ Brodogradilište d.d. i u 2019. godini ostvarilo gubitak od 114 milijuna kuna, uprava je uspjela konsolidirati poslovanje i višestruko smanjiti gubitak koji je u 2018. godini iznosio 713 milijuna kuna. Poslovni prihodi brodogradilišta povećani su za 5% dok su poslovni i financijski rashodi smanjeni za 70%. Shodno tome, poslovni rezultati poduzeća 3. MAJ Brodogradilište d.d, nisu u većem dijelu utjecali na agregirane podatke poslovanja riječkih poduzetnika, osim na smanjenje ukupne neto dobiti.

Prema dobivenim podacima od FINA-e, svi osnovni ekonomsko financijski pokazatelji (osim smanjenja dobiti), ukazuju na povećanje ekonomske aktivnosti riječkih poduzetnika u 2019. godini. Broj poduzetnika je u odnosu na 2018. godinu povećan za 1,2% dok je broj zaposlenih povećan za 3,8%, odnosno oko tisuću zaposlenih više. Ukupni prihodi su povećani za 3,7% ali uslijed povećanja ukupnih rashoda za 4,4%, rezultat je smanjenje bruto dobiti za 9,5%.
Ono što također ukazuje na povećanje ekonomske aktivnosti je rast investicija u ukupnu dugotrajnu imovinu u koji je uloženo oko 120 milijuna kuna više u odnosu na 2018. godinu, odnosno ostvareno je povećanje od 10,8%.

Vezano za prosječnu mjesečnu neto plaću (i porast od 7% na međugodišnjoj razini), treba napomenuti da je nakon višegodišnjeg zaostajanja za prosječnom plaćom kod poduzetnika na razini RH, prosječna plaća kod riječkih poduzetnika bila veća od prosječne plaće državne razine (prema podatku FINA-e iznosila je 5.815 kuna) za 0,5%.

Ako promatramo financijske rezultate s aspekta veličine poduzetnika, vidljivo je kako je segment mikro poduzetnika (do 10 zaposlenih) u kojem je 93% svih poduzetnika i koji zapošljava jednu trećinu svih zaposlenih, ostvario najbolji rezultat u 2019. u odnosu na 2018. godinu. Ukupni prihodi segmenta mikro poduzetnika su na međugodišnjoj razini porasli za 8,7% dok su investicije u ukupnu dugotrajnu imovinu porasle za 18,2%. To je posebno važno nakon pada gotovo svih pokazatelja ovog segmenta u 2018. godini, obzirom da se zajedno sa segmentom malih poduzetnika radi o generatoru rasta riječkog gospodarstva. Naime, segmenti mikro i malih poduzetnika su u 2019. godini imali 99% od ukupnog broja poduzetnika, zapošljavali 57% od ukupnog broja zaposlenih te ostvarili 50% ukupnih prigoda i 60% ukupne neto dobiti. Iako segment malih poduzetnika u 2019. godini bilježi najmanji napredak u odnosu na ostale segmente sa padom ukupnih prihoda na međugodišnjoj razini od 2,9%, treba istaknuti podatak o povećanju broja zaposlenih od 12,5%. Segment srednje velikih poduzetnika u 2019. u odnosu na 2018. godinu pokazuje relativno uspješno poslovanje poduzetnika. Naime, povećanje ukupnih prihoda poduzetnika ovog segmenta od 2,1% nije uspjelo pratiti povećanje ukupnih rashoda od 3,7% te je utjecalo na smanjenje ukupne neto dobiti. Ono što svakako treba posebno istaknuti je povećanje investicija u ukupnu dugotrajnu imovinu od 26,3% (za 46 milijuna kuna), najveće od svih segmenata u postotnom smislu.
Segment velikih poduzetnika je također u 2019. godini ostvario značajne rezultate, naročito zbog prethodno spomenute konsolidacije poslovanja u poduzeću 3. MAJ Brodogradilište d.d. Ukupni su prihodi ovog segmenta u 2019. godini povećani za 7,5% (za 500 milijuna kuna), sa posebnim utjecajem povećanja prihoda od izvoza od 28%, odnosno za 255 milijuna kuna. Ako bi u okviru ovog segmenta trebali izdvojiti poslovanje nekog pojedinog subjekta, onda bi to bili rezultati poduzeća JGL – Jadran galenski laboratorij d.d. koji je uz povećanje prihoda od izvoza za 30% (za 97 milijuna kuna) ostvario povećanje neto dobiti od preko 300% (za 60 milijuna kuna).

Analizirajući ostvarene rezultate riječkih poduzetnika prema područjima djelatnosti u 2019. godini, posebno u odnosu na pet najznačajnijih djelatnosti koje ostvaruju 81% ukupnih prihoda, zabilježen je porast prihoda u četiri djelatnosti (Prerađivačka industrija, Trgovina, Prijevoz i skladištenje te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) dok su poduzetnici u djelatnosti Građevinarstva ostvarili pad prihoda od 7,2% na međugodišnjoj razini. Neovisno o ovom podatku, podaci pokazuju da je sektor građevinarstva u 2019. godini imao povećanje broja zaposlenih za 4,3% te da su poduzetnici u ovoj djelatnosti investirali u novu dugotrajnu imovinu 7,1% više sredstava u odnosu na 2018. godinu. Vezano za podatke o porastu ukupnih prihoda, najveći je porast na međugodišnjoj razini zabilježen u segmentu Prerađivačke industrije od 19,8%, odnosno povećanje prihoda za 380 milijuna kuna. Ako uzmemo činjenicu da je najveće poduzeće u ovom segmentu 3. MAJ Brodogradilište d.d. imalo pad prihoda od 5,5%, predvodnik dobrih rezultata je opet poduzeće JGL – Jadran galenski laboratorij d.d. s povećanjem ukupnih prihoda za 26%, odnosno za 117,5 milijuna kuna. Značajno povećanje ukupnih prihoda u 2019. godini ostvarili su i poduzetnici u Stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima od 11,4%, odnosno za 173 milijuna kuna. Također, poduzetnici u ovom segmentu na međugodišnjoj razini povećali su broj zaposlenih za 8,3% te ulaganja u novu dugotrajnu imovinu 28%. Ako uzmemo i činjenicu da poduzetnici u ovom segmentu ostvaruju 29% ukupne neto dobiti, a da su istu u 2019. godini povećali za 12,2%, onda možemo reći kako su u okviru pet najznačajnijih djelatnosti ostvarili najbolje poslovne rezultate.

Poduzetnici u djelatnosti Trgovine nisu ostvarili značajno povećanje prihoda u 2019. godini, imali su i neznatno smanjenje broja zaposlenih od 1,7% ali su povećali investicije u novu dugotrajnu imovinu za velikih 187,6%. Podatak o velikom investiranju u dugotrajnu imovini, prvenstveno je vezan za najveće poduzeće u ovom segmentu Plodine d.d., koji u prosjeku na godišnjoj razini ostvaruje 50% prihoda i rashoda djelatnosti Trgovine te koje je u 2019. godini povećalo ukupne investicije za 80% u odnosu na 2018. godinu. Poduzetnici u djelatnosti Prijevoza i skladištenja u 2019. godini ostvarili su povećanje ukupnih prihoda za 3,7% (povećanje od 98,6 milijuna kuna), neznatno povećanje broja zaposlenih ali zato značajno povećanje investicija u novu dugotrajnu imovinu od 28%.

Od ostalih djelatnosti koje su bitne za strateško usmjerenje razvoja gospodarstva grada Rijeke, potrebno je izdvojiti povećanje ukupnih prihoda od 12,2% (za 59 milijuna kuna) na međugodišnjoj razni kod poduzetnika u djelatnosti Informacije i komunikacije, uz povećanje broja zaposlenih od 5,5% te povećanje investicija u novu dugotrajnu imovinu od 29,4%. Poslovanje poduzetnika u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane koji su u 2018. godini zabilježili pad svih pokazatelja, u 2019. godini pokazuje oporavak. Naime, na međugodišnjoj razini zabilježeno je povećanje ukupnih prihoda za 6,6% (za 32 milijuna kuna), neznatno povećanje broja zaposlenih za 1% ali bitno povećanje investicija u novu dugotrajnu za 17,7%.

Kao i obično, treba istaknuti kako se prethodno navedeni pokazatelji trebaju promatrati u kontekstu djelomične raspoloživosti ekonomsko-financijskih pokazatelja koji opisuju aktivnosti poslovanja riječkih poduzetnika. Naime, zbog nemogućnosti uvida u financijske rezultate poslovanja obrtnika i ostalih fizičkih osoba na području grada Rijeke te agregiranja podataka financijskih institucija, onemogućena je realnija analiza i sveobuhvatan zaključak.