Podaci FINA-e o tvrtkama koje imaju sjedište u Rijeci (bez tvrtki, banaka i državnih institucija sa sjedištem izvan Rijeke i bez obrtnika), te trendovi i perspektive u budućem razvoju.

Rijeka – grad gospodarskih mogućnosti

Svi osnovni ekonomsko-financijski pokazatelji riječkih poduzetnika u 2015. godini ukazuju na povećanje gospodarske aktivnosti. Posebno treba izdvojiti rast ukupnih prihoda koji su u odnosu na 2014. godinu porasli za 12%. Navedeni prihodi su u 2015. godini dosegli gotovo 18,3 milijarde kuna. Posebno treba naglasiti veliki rast prihoda od prodaje u inozemstvu koji su dostigli 4 milijardi kuna, a što iznosi porast od 21% u odnosu na 2014. godinu (prethodni porast zabilježen je 2006. godine). Uz navedeno, zabilježen je i pozitivan rast prihoda od prodaje u zemlji od 8% (rast je konstantan od 2012. godine), a i sve zajedno pridonijelo je povećanju bruto dobiti za više od 300%. Mali poduzetnici dominiraju u strukturi riječkog gospodarstva i to brojem poduzetnika (99%) i brojem zaposlenih (53%). Također, mali riječki poduzetnici ostvaruju 43% ukupnih prihoda i imaju udio od 43% investicija u dugotrajnu imovinu.  Mali poduzetnici su u 2015. godini, u odnosu na  2014. godinu, povećali investicije za 27% uz istodobno smanjenje financijskih rashoda za 11%.

U svih pet najznačajnijih djelatnosti riječkog gospodarstva, odnosno u Prerađivačkoj industriji, Građevinarstvu, Trgovini, Prijevozu i skladištenju te Stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima  (koje imaju udio od 85% u ukupnim prihodima), ostvaren je rast. Ukupni prihodi pet najznačajnijih djelatnosti riječkog gospodarstva u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu porasli su za 12%. Prerađivačka industrija od 2013. godine ima pozitivan trend, a u 2015. bilježi rast od 21%. Djelatnost građevinarstva  je u 2015. godini zabilježila značajan rast (51%), a prihodom od 1 milijarde kuna vraća se na razinu dostignutu 2007. godine.

Posebno je značajno što je broj zaposlenih porastao u svim djelatnostima.  Naime, u četiri djelatnosti (koje zapošljavaju 75% ukupnog broja zaposlenih) u 2015. godini je ostvaren rast i to u: Građevinarstvu 8,4%, Trgovini 7%, Stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 5,9% i Prerađivačkoj industriji 4,1%. Svakako trebamo izdvojiti povećanje zaposlenih u djelatnostima Umjetnost, zabava i rekreacija (41%) te djelatnosti Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (11%). Treba istaknuti kako se prethodno navedeni pokazatelji trebaju promatrati u kontekstu djelomične raspoloživosti ekonomsko-financijskih pokazatelja za riječko gospodarstvo. Naime, podaci poslovnih subjekata iz financijskoga sektora nisu agregirani sa podacima ostali poslovnih subjekata. Također, zbog nemogućnosti uvida u financijske rezultate poslovanja obrtnika i ostalih fizičkih osoba na području grada, onemogućena je realnija analiza i obuhvatan zaključak poslovanja riječkog gospodarstva.

Trendovi i perspektive

U cilju daljnjeg razvoja poduzetništva, nakon odluke donesene na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, osnovane su dvije tvrtke koje će biti nositelji aktivnosti centara kompetencija – Smart RI d.o.o. koji će biti nositelj aktivnosti Centra kompetencija za pametne gradove, te CEKOM brodogradnja d.o.o. koji će biti nositelj Centra kompetencija za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji. U tijeku je priprema istraživačkih projekata koje će provoditi centri kompetencija u suradnji s gospodarskim i istraživačkim sektorom, kao i definiranje njihovog strateškog plana razvoja te izrada studije izvodljivosti. Sve navedeno su aktivnosti koje su uvjeti za prijavu na natječaj koji se očekuje u prvom kvartalu 2016. godine.

Vezano uz razvoj poduzetništva, posebno treba naglasiti da je sredinom studenog 2015. godine Grad Rijeka za Start-up inkubator dobio nagradu za najbolji projekt u kategoriji Pametna ekonomija na natječaju Gradovi budućnosti – INpuls 2015. U okviru projekta Startup inkubator Rijeka dana 9.10.2016. godine u Startup je primljena je 7. generacija u kojoj je čak 21 tim s 46 mladih korisnika. Ideje novih timova su iz različitih područja – IT, produkt dizajna, odgojno-obrazovnog područja, tehničkog područja i proizvodno-uslužne djelatnosti.

U cilju daljnjeg razvoja poduzetništva (u ožujku 2016. godine) raspisan je javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva u okviru kojeg je osigurano 2 milijuna kuna (u ožujku 2016. godine), a u svrhu realizacije mjera  iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. Na javnom pozivu zaprimljeno su 382 zahtjeva za dodjelom subvencija, a temeljem postavljenih kriterija i osiguranih sredstava dodijeljena je 141 subvencija. Programom K.E.Š. za mlade poduzetnike, Grad Rijeka u suradnji s Domom mladih, potiče razvoj poduzetničkih sposobnosti učenika osnovnih škola. U razdoblju siječanj-lipanj 2016. održano je 18 redovnih radionica u trajanju od 36 školskih sati za učenike 7. i 8. razreda, vrlo uspješna vikend-škola poduzetništva pod nazivom KESH APPS – osmislimo novu mobilnu aplikaciju za učenike 6. i 7. razreda, te 14 radionica Tvornice igračaka, na kojim su  učenici od 3. do 6. razreda samostalno razvijali igre i igračke. Edukativna računalna igra Kesh up u sklopu projekta EnterYOUTH (sufinanciranom od strane OP Slovenija–Hrvatska 2007-2013) dobila je priznanje na globalnoj razini od strane MEDEA Awards komisije. Time se ova računalna poduzetnička simulacija, u konkurenciji 200 prijavljenih projekata, svrstala među 11 najboljih projekata.

Vezano uz korištenje EU-sredstava za projekte u poduzetništvu, tri projekta koja su prijavljena na natječaj u sklopu programa Central Europe, pozvana su u drugi krug natječaja te je izrađena dodatna projektna dokumentacija. Rezultati navedenih prijava očekuju se u travnju 2016. godine, a radi se o projektima poticanja poduzetništva i start-upova te projektima na temu urbane logistike i pametnih gradova. Osim toga, na prvi raspisan natječaj programa Danube za transnacionalnu suradnju Grad Rijeka je sudjelovao u prijavi tri projektna prijedloga – yENTRE koji se bavi edukacijom srednjoškolaca o poduzetništvu u suradnji sa srednjim strukovnim školama, LEAN-DANUBE sa problematikom poticanja poduzetništva i start-upova te projekt Urban Inno koji ima za cilj poticanje inovativnosti u gradovima. Također, Grad Rijeka sudjeluje u projektu Nove mogućnosti-veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih sufinanciranog iz Programa IPA IV (Razvoj ljudskih potencijala-Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja) u kojem je nositelj SMART-udruga za razvoj civilnog društva. Početkom listopada 2015. godine završen je projekt Work is the key u sklopu kojeg su žene žrtve zlostavljanja educirane o mogućnostima pokretanja vlastitog posla.

U razdoblju listopad-studeni 2014. godine došlo je do promjene vlasničke strukture i imenovanja nove uprave Riječke razvojne agencije Porin (u nastavku: RRA Porin). Nakon odluka svih tijela, RRA Porin je od 03.11.2014. godine trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu Grada Rijeke. Uz nastavak i unaprjeđivanje djelatnosti (proizvodni i uslužni inkubatori, razvojni projekti i EU-projekti), daljnji razvoj RRA Porin je tijekom 2015. godine bio usmjeren u podizanje tehnološke razine inkubatora. Za razliku od postojećih inkubatora za poduzetnike s razvijenim poduzetničkim idejama, viša razina tehničko-tehnološke usluge predstavlja podršku malom i srednjem poduzetništvu s posebnim naglaskom na poduzetnike-početnike. Drugim riječima, radi se o podršci u fazi izrade prototipa za viši stupanj proizvodnje ili pak o serijskoj proizvodnji. U stalnoj komunikaciji s poduzetnicima, primjetan je interes za dodatnim tehničkim znanjima. Stoga je RRA Porin nabavio 3D printer, skener i računalo, a u što je tvrtka investirala preko 100.000 kuna. Tijekom 2015. dobiven je još jedan 3D printer iz gradskog programa 3D baština. Navedena oprema je u edukacijskoj funkciji, a izrađen je i model korištenja opreme od strane zainteresiranih stanara inkubatora. U nastavku RRA Porin će investirati u dodatnu opremu koja će biti će u funkciji edukacije vezano uz aditivne tehnologije i CNC strojeve. Edukacija na navedenoj opremi bit će namijenjena učenicima starijih razreda osnovnih škola, srednjoškolcima ali i poduzetnicima koji trebaju educirane kadrove za potrebe proizvodnog procesa. U realizaciji projekta vodilo se računa i o mogućnostima komercijalnog korištenja opreme.