Na temelju zahtjeva ugostitelja Grad može za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine “Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet) odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava, pod uvjetom da za ugostitelja nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

U tijeku postupka Odjel za poduzetništvo pribavlja mišljenje mjesnog odbora na čijem području ugostitelj posluje, a konačnu odluku donosi Gradonačelnik.

Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 15 dana prije dana održavanja prigodne proslave.