Radno vrijeme propisano je Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 13/15 i 8/22).

Ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli“, “Kampovi“ i “Ostali ugostiteljski objekti za smještaj” obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

  • ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet), u vremenu od 6.00 do 24.00 sata. Iznimno, ugostiteljski objekti iz ove skupine koji posluju u određenim ulicama, trgovima i područjima grada, petkom, subotom i dane uoči blagdana mogu raditi u vremenu od 6.00 do 3.00 sata, a ostale dane u vremenu od 6.00 do 2.00 sata, uz provedene mjere zaštite od buke noću, sukladno posebnim propisima. Odluka o produženom radnom vremenu ovih ugostiteljskih objekata donesena je uz mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Rijeke.
  • ugostiteljski objekti iz skupine “Barovi” (noćni klub, noćni bar, disco klub), koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, u vremenu od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima,
  • ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti jednostavnih usluga” (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama), objekt jednostavnih usluga na klupi), u vremenu od 7.00 do 23.00 sata,
  • ugostiteljski objekti iz skupine “Catering objekti“ u vremenu od 0.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji posluju na autobusnom i željezničkom kolodvoru, morskom putničkom pristaništu i u sklopu postaja za opskrbu gorivom, mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju usluge smještaja (uz ili bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu), mogu raditi svaki dan u vremenu od 0.00 do 24.00 sata.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju isključivo usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje, mogu raditi svaki dan u vremenu od 6.00 do 24.00 sata.

Prostor za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt može raditi u vremenu u kojem radi ugostiteljski objekt.

Ugostitelj može povremeno, za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično, pružati ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta, u vremenu od 7.00 do 23.00 sata.