Gradonačelnik može po službenoj dužnosti, na prijedlog Odjela gradske uprave za poduzetništvo za pojedine ugostiteljske objekte (ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji mogu raditi od 6.00 sati do 24.00 sata, te ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji mogu raditi od 6.00 sati do 02.00, odnosno 03.00 sata) rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena, u trajanju od 12 mjeseci, ako se u provedenom postupku utvrdi da je u razdoblju od godinu dana prije dana pokretanja postupka donesena pravomoćna odluka u prekršajnom postupku zbog narušavanja javnog reda i mira u objektu ili njegovoj neposrednoj blizini i/ili nepridržavanja propisanoga radnog vremena i/ili zbog neprovođenja mjera za zaštitu od buke.

Postupak provodi Odjel na temelju predstavke ili obavijesti građana i/ili tijela nadležnih za provođenje nadzora nad poštivanjem propisa o zaštiti javnog reda i mira (policija), zaštite od buke (sanitarna inspekcija i Komunalno redarstvo) i radnom vremenu ugostiteljskih objekata (turistička inspekcija).