Na dan održavanja Međunarodne karnevalske povorke, ugostiteljski objekti koji posluju u ulicama, trgovima i područjima užeg centra grada Rijeke mogu s 11. na 12. veljače raditi do 06.00 sati.

Zaključkom gradonačelnika o produženju radnog vremena donesenom na 59. gradonačelnikovom kolegiju, raditi mogu ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet), a koji posluju u ulicama, trgovima i području užeg centra grada. Popis ulica i trgova nalazi se u zaključku gradonačelnika, kao Privitak 1.

Vodeći računa o potrebi zaštite javnog reda i mira, ugostiteljski objekti mogu raditi duže pod uvjetom da su u ugostiteljskom objektu provedene mjere za zaštitu od buke noću, odnosno da ugostitelj poštuje propise o zaštiti od buke, zaštita javnog reda i mira, da nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelji koji pripadaju gore navedenim skupinama ne moraju podnositi pojedinačne zahtjeve za produženje radnog vremena.