Proizvodni park Torpedo je nova poduzetnička infrastruktura u gradu Rijeci svečano otvorena u prosincu 2020. godine zahvaljujući prijavi EU projekta „Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo“ za kojeg je Grad Rijeka dobio bespovratna EU sredstva u visini od 19.293.474,63 HRK. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.691.480,39 HRK. Partner u projektu je Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Kroz projekt su ostvareni sljedeći ciljevi i rezultati:

  • Iskorišten je bivši prostor tvornice Torpedo – hale 14, koji je prenamijenjen i preuređen za unaprijeđenu poduzetničku infrastrukturu u tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator pod nazivom Proizvodni park Torpedo, a koji će omogućiti lakši pristup znanju, informacijama i visokokvalitetnim uslugama.
  • Nova poduzetnička infrastruktura na površini od 1.557,34 m2 omogućuje korištenje 16 jedinica poslovnog prostora, korištenje coworking prostora u prizemlju objekta za rad poduzetnika, korištenje usluga Tehnološkog laboratorija te konferencijske dvorane i dvorane za sastanke.
  • Nabavljena je suvremena specijalizirana oprema i softveri  koji omogućuju korištenje i pružanje usluga za primjenu aditivnih tehnologija, kompjuterskog modeliranja i povratnog inženjerstva te edukacije (oprema za optičko mjerenje i softver za povratno inženjerstvo, grafička radna stanica i softver za parametarsko modeliranje, oprema za aditivnu proizvodnju od polimera u obliku žice, oprema za aditivnu proizvodnju od pijeska, oprema za aditivnu proizvodnju od metala u obliku praha),
  • Izrađeni su programski i kadrovski preduvjeti za operativan rad Proizvodnog parka Torpedo:
    • Programski preduvjeti obuhvaćaju kriterije za ulazak u inkubator kroz inkubacijski i post-inkubacijski program, marketinški plan, pravilnik o radu Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora Proizvodni park Torpedo, a izrađen je i letak s katalogom budućih usluga za male i srednje poduzetnike.
    • Edukacijski program obuhvaća osposobljavanje za operatere CNC stroja, osposobljavanje za poslove AutoCAD operatere, usavršavanje za poslove  programiranja CNC alatnih strojeva, osnovni tečaj 3D dizajn, modeliranje, ispis te napredni tečaj – proces 3D skeniranja, rad s poligoniziranim 3D modelima, povratno inženjerstvo i 3D print.
    • Zaposlena su dva inženjera s kompetencijama za pružanje neophodnih usluga.

Proizvodni park Torpedo kao napredna poduzetnička infrastruktura poduzetnicima osigurava kvalitetan i atraktivan radni prostor za potrebe rada te korištenje ostalih sadržaja inkubatora koji  omogućuju lakši pristup znanju, informacijama i visokokvalitetnim uslugama za pokretanje vlastitog poslovanja budućih korisnika i novoosnovanih tvrtki te povećanje stope njihovog opstanka na tržištu, a postojećim malim i srednjim poduzetnicima unapređenje njihovih poslovnih rezultata.

Korištenje usluga na specijaliziranoj opremi za optičko mjerenje, opremi za aditivnu proizvodnju od pijeska i metala te polimera dodatno omogućuje skraćivanje vremena izrade raznih prototipova, rezervnih  dijelova kao i proizvoda u cjelini te jačanje kompetencija, znanja i vještina svim zainteresiranima putem osposobljavanja za rad na strojevima posljednje generacije u segmentu 3D tehnologija. Riječka razvojna agencija Porin, kao operater infrastrukture Proizvodnog parka Torpedo, pomaže u stjecanju i povećanju konkurentne sposobnosti malih i srednjih poduzetnika, povećanju učinkovitosti njihova poslovanja, te unaprjeđenju kvalitete proizvoda i usluga, kroz prethodno navedene aktivnosti i procese.