Novim poduzetnicima poticaj se pruža putem inkubatora, dok se putem coworkinga pruža mogućnost umrežavanja i rada u zajedničkom poslovnom prostoru.

Grad Rijeka jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je još 2006. godine prepoznao važnost pomoći poduzetnicima u početnoj fazi realizacije poduzetničkih ideja i poduhvata. U tom su kontekstu oformljena dva poduzetnička inkubatora koji riječkim poduzetnicima nude povoljne uvjete najma poslovnog prostora. Poduzetničkim inkubatorom za račun Grada upravlja Riječka razvojna agencija Porin.

Također, slijedom kretanja na tržištu rada i zahtjeva mlađe populacije za ulazak u svijet poduzetništva, Grad Rijeka je krajem 2012. godine krenuo sa projektom Startup inkubatora Rijeka koji je otvoren već iduće 2013. godine.

Riječka razvojna agencija Porin uspostavila je početkom 2015. godine prvi otvoreni radni prostor – coworking space u gradu Rijeci sa željom da obogati ponudu usluga poduzetnicima i obrtnicima.