Grad Rijeka nastoji prepoznati i odgovoriti na potrebe mladih te poticati mlade na aktivno uključivanje u društvo.