Najveća briga roditelja je zdravlje i dobrobit njihove djece. Toj brizi pridružuje se i lokalna zajednica.

Grad Rijeka kroz suradnju s brojnim stručnjacima koji svojim savjetima mogu pridonijeti optimalnom rastu i razvoju djece izradio je niz publikacija o pojedinim aspektima zaštite zdravlja djece.