Grad Rijeka podupiranjem niza programa i projekata omogućava socijalnu i zdravstvenu zaštitu djece i mladih.

Socijalne usluge i psihosocijalna potpora djeci

Promocija zdravlja djece