Festival dječjeg stvaralaštva “Kvarnerić” održava se neprekidno od 2002. godine na području Primorsko-goranske županije

Ono po čemu se ovaj Festival razlikuje od sličnih festivala, uz njegovanje autohtonog glazbenog izričaja i jezika, jest i to da na Kvarneriću tekstovi, glazba, odjeća i koreografija u cijelosti odgovaraju uzrastu izvođača, a pjesme su proizvod školskih glazbeno-literarnih radionica. Nakon svakog festivala izdaju se notni, CD i DVD zapisi, koji se potom mogu koristiti u nastavi i organiziranju raznih događaja u školama.

Festival organizira Udruga Melodije Kvarnera, a podupiru ga Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija.