Grad Rijeka od 2005. godine u suradnji sa Udrugom Delta iz Rijeke provodi Projekt “MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO – DAN AKCIJE”, koji je u 2015. godini preimenovan u Projekt pod nazivom AKCIJA ZA 5!.

Cilj ovoga projekta je pružanje mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

U sklopu projekta učenici srednjih škola uz podršku trenera i volontera Udruge DELTA kao i djelatnika Grada Rijeke tijekom jednog cijelog dana osmišljavaju projekte na određenu zadanu temu.

Po izradi prijedloga projekata isti se prezentiraju gdje učenici razvijaju prezentacije vještine te vještine lobiranja. Nakon prezentacija projekata kao i rasprave, sami učenici biraju najbolji projekt, koji uz financijsku podršku Grada Rijeke te tehničku podršku Udruge DELTA provodi nagrađena grupa srednjoškolaca.

Izabrani projekti su proteklih godina bili izuzetno uspješni te su u okviru toga grupe srednjoškolaca obradile niz zadanih zanimljivih i aktualnih tema kao npr. “Volonterstvo”; “Mladi pomažu starijima”, “Kreativno provođenje slobodnog vremena”, Identitet mladih”, “Društvene inovacije, “Razvoj vještina mladih”…).

U samim počecima ova cijela akcija je provođena u suradnji s Udrugom GONG iz Zagreba te ju je nakon više godina preuzela riječka Udruga DELTA koja uspješno surađuje s Udrugom GONG iz Zagreba, a ima dugogodišnju uspješnu suradnju s Gradom Rijeka.

Udruga Delta je u 2022. godini za projekt „Dan akcije“ dobila pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje Sustav osiguravanja kvalitete – SKOCKANO Program što potvrđuje dugogodišnju kvalitetu predmetnog projekta.