U okviru populacijske politike Grada Rijeke, roditeljima novorođenčadi dodjeljuje se jednokratna novčana potpora u visini 450 eura za prvorođeno dijete, 600 eura za drugorođeno dijete te 900 eura za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete.

Zahtjev se može podnijeti do navršene prve godine života djeteta.